Промени – Дъщерята на професора – Пиърз Пол Рийд

gogo_mir ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в поредицата
5
7605
gogo_mir ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
Красимира Тодорова
Брой страници
266
264
Националност
англиска
английска
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Piers Paul Read
The professor's daughter
Published in 1973 by Panther Books Lmd.
Frogmore, St Albans Herts
Great Britain

Copyright Piers Paul Read, 1971
Piers Paul Read
The professor's daughter
Published in 1973 by Panther Books Lmd.
Frogmore, St Albans Herts
Great Britain

Copyright © Piers Paul Read, 1971
Анотация
Организирайки разказа си около личната драма на деветнайсетгодишната Луиза Рътлидж, дъщерята на потомствения милионер и професор по политически науки Хенри Рътлидж, която изживява болезнено разочарованията си от своята семейна среда и от традиционните ценности на буржоазията, Пиърз Пол Рийд постепенно навлиза в значително по-дълбока проблематика, свързана с псевдореволюционното мислене на част от американската университетска младеж. Авторът безпощадно оголва липсата на ясна класова позиция на „новите леви“, хаоса от идеи, внушени от повърхностно и стихийно запознанство с различни революционни теории, подбудите за техния безплоден екстремизъм, пълното отсъствие на каквато и да било идеологическа и социална перспектива на тяхното движение. Рийд разкрива убедително и дълбоката идейна криза на ония либерални умове, които все по-ясно осъзнават безплодието и безнравствеността на своята класова идеология, но са безсилни поради своята ограниченост да се домогнат до нови идеи, до нови позиции.
Записът е непълен
1
gogo_mir ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Подпоредица
1976
№ в подпоредицата
5
gogo_mir ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в поредицата
7605
gogo_mir ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в поредицата
76.05
Подпоредица
1976
№ в подпоредицата
5
gogo_mir ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в поредицата
76
Подпоредица
1976
№ в подпоредицата
05
gogo_mir ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в поредицата
5
Подпоредица
1976
№ в подпоредицата
5
7605