Промени – Грузински разкази

vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Елка Георгиева; Лиляна Герова; Минка Златанова; Лилия Илиева; Донка Станкова; Стефка Цветкова; Гюлчин Чешмеджиева; София Яневска; Жела Георгиева; Зорка Иванова; Методи Веселинов
Език, от който е преведено
руски
Други автори
Реваз Джапаридзе (предговор); Иля Чавачвадзе; Александър Казбеги; Давид Клдиашвили; Важа Пшавела; Егнате Ниношвили; Екатерине Габашвили; Лео Киачели; Нико Лордкипанидзе; Михаил Джевахишвили; Константин Гамсахурдия; Константин Лордкипанидзе; Серго Клдиашвили; Демна Шенгелая; Георгий Натрошвили; Григол Абашидзе; Григол Чиковани; Реваз Джапаридзе; Нодар Думбадзе; Арчил Сулакаури; Едишер Кипиани; Тамаз Чиладзе
Съставител
Елка Георгиева; Гюлчин Чешмеджиева
Формат
84×108/32
Номер
С-3
Литературна група
IV
Националност
грузинска
Съдържание
Към българския читател (предговор от Реваз Джапаридзе) / 5

„При бесилката“ от Иля Чавачвадзе / 9
„Елисо“ от Александър Казбеги / 25
„Микела“ от Давид Клдиашвили / 49
„Сърничката раказва“ от Важа Пшавела / 63
„Езерото Палиастоми“ от Егнате Ниношвили / 72
„Лурджа“ от Екатерине Габашвили / 89
„Алмасгир Кибулан“ от Лео Киачели / 99
„Жената с черната забрадка“ от Нико Лордкипанидзе / 112
„Мусуси“ от Михаил Джевахишвили / 119
„Хоганс Миндиа“ от Константин Гамсахурдия / 155
„Цабуня“ от Константин Лордкипанидзе / 194
„Есенен дъжд“ от Серго Клдиашвили / 201
„Старецът Тайя“ от Демна Шенгелая / 206
„На Йори пак е пролет“ от Георгий Натрошвили / 213
„По гроздобер“ от Григол Абашидзе / 238
„Радост за една нощ“ от Григол Чиковани / 258
„Изповед“ от Реваз Джапаридзе / 268
„Дидро“ от Нодар Думбадзе / 275
„Гълъби“ от Арчил Сулакаури / 288
„Златните раса“ от Едишер Кипиани / 306
„Жеравът“ от Тамаз Чиладзе / 320

Бележка за авторите / 337
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Печатница
ДП „Стоян Добрев — Странджата“
Дадена за набор/печат
5. XII. 1975 г.
Подписана за печат
май 1976 г.
Излязла от печат
юли 1976 г.
Печатни коли
21,50
Издателски коли
18,06
Тираж
20 125
Поредност на изданието
първо
Адрес на издателя
ул. „Граф Игнатиев“ 2а
Цена
1,30
1,30 лв.
Редактор
Донка Станкова
Художествен редактор
Ясен Васев
Технически редактор
Радка Пеловска
Консултант
Реваз Джапаридзе
Рецензент
Иван Бицадзе
Художник
Теменужка Стоева
Коректор
Радослава Маринович; Грета Петрова