Промени – Търсене на Бога – Ричард Бенет

vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Николай Дерменджиев
Език, от който е преведено
немски
Брой страници
89
Жанр
Религиозна тематика; Християнство
УДК
231
ISBN
978-619-7015-53-9
Тип
религиозен текст
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Your Quest for God
© 1985 by Cross Currents International Ministries
© 1990, немско издание
CLV - Christliche Literatur-Verbreitung
Postfach 110135, 33661 Bielefeld
Анотация
„Търсене на Бога“ е написана за хора, които все още търсят целта и смисълана своя живот, от един, който вече ги е намерил.
Ричард Бенет изследваистинността на християнството ицелта на християнското учение.
Кой е бил в действителност Исус Христос — Месия на еврейския народ, спасител на света, цар или бунтовник?
Сериозно и убедително, като познавач на Библията, авторът подбира нейните думи, за да представи Божия план за човечеството.
В подножието на кръста човекът, който търси Бога, се среща с Бог, който търси човека. Това е крайната точка на търсенето.
Съдържание
Предговор / 7
Глава 1. Има ли наистина Бог? / 9
Глава 2. Надежден ли евашият духовен пътеводител? / 15
Глава 3. Какъв е всъщност Бог? / 27
Глава 4. Какво разделя хората / 35
Глава 5. Къде се крие истинският проблем / 45
Глава 6. Защо хората се заблуждават? / 51
Глава 7. Наистина ли Бог ме обича? / 61
Глава 8. Как мога да стана член на Божието семейство? / 71
Глава 9. Какво ще стане по-нататък? / 83
Глава 10. Послеслов / 87
Други полета
Типография: Ebner Ulm
Бележки
Това е първо електронно издание на книгата. Книгата е издадена в хартиен вариант през 1993 г. от изд. „Верен“ (ISBN: 3893977154)
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Поредност на изданието
първо
Град на издателя
София
Адрес на издателя
пл. „Славейков“ 1
Художник
Dieter Otten, Bergneustadt
Предпечатна подготовка
„Верен“ ЕООД