Промени – Храна за вярата – Ричард Бенет

vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Любен Коев; Красимира Ненова (стихове)
Език, от който е преведено
английски
Брой страници
113
Жанр
Религиозна тематика; Християнство
УДК
231
ISBN
978-619-7015-55-3
Тип
религиозен текст
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Food for Faith
© 1993 by Cross Currents International Ministries
Анотация
„Храна за вярата“ е продължение на известната вече на българския читател „Търсене на Бога“.
Докато в първата книга авторът описва пътя на човека, който се стреми да познае Бога като свой Спасител, във втората той дава наставления на новоповярвалия християнин, който трябва все повече и повече да опознава своя небесен баща.
Чистата съвест, редовното четене на Библията и молитвата, критичната преценка на собствената ни личност и готовността да се променяме, както и желанието за служение на Господа представляват основата на един здравословен и победоносен християнски живот.
Съдържание
Увод/ 7
1. Ежедневна наслада / 11
2. Главата и сърцето / 19
Главата / 21
Сърцето / 24
3. Молитвена подготовка / 29
Преклони коляно / 31
Отвори сърцето си / 33
4. Време на общуване / 53
Откликът на покорството / 55
Измеренията на вярата / 57
Истинността на поклонението / 60
Артилерията на Словото / 62
5. Факторът вяра / 69
6. Време да кажем / 79
Професионален живот / 82
Обществен живот / 84
Духовен живот / 84
7. Плод или огън / 89
Бели страници / 91
Пропилени години / 93
Вечна светлина / 94
8. Ела да закусиш! / 97
Приложения
А. Време на общуване / 112
Б. Аналитично изучаване на Библията / 113
Бележки
Това е първо електронно издание на книгата. Книгата е издадена в хартиен вариант през 1997 г. от изд. „Верен“ (ISBN: 954-8225-17-4)
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Поредност на изданието
първо
Град на издателя
София
Адрес на издателя
пл. „Славейков“ 1
Редактор
Юлиана Балканджиева
Художник
Нина Иванова
Коректор
Юлиана Балканджиева
Предпечатна подготовка
„Верен“ ЕООД