Промени – Записките на Сивия вълк – Ахто Леви

vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Кольо Гергински
Език, от който е преведено
руски
Формат
60×84/16
Номер
ДС
Литературна група
V
Тип
повест
Националност
естонска
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Ахто Леви
Записки серого волка
Ахто Леви
Записки серого волка
Издательство "Молодая гвардия"
Москва, 1969
Информация за автора
Ахто Леви — псевдоним на автора Леви Ахтович Липу
Съдържание
Първа тетрадка / 7
Втора тетрадка / 26
Трета тетрадка / 47
Четвърта тетрадка / 69
Пета тетрадка / 83
Шеста тетрадка /91
Седма тетрадка / 106
Осма тетрадка / 123
Девета тетрадка / 142
Десета тетрадка / 156
Единадесета тетрадка / 168
Дванадесета тетрадка / 179
Тринадесета тетрадка / 196
Четиринадесета тетрадка / 217
От автора / 225
За Ахто Леви и неговите „Записки“ (вместо послеслов) / 227
Други полета
Ахто Леви — псевдоним на автора Леви Ахтович Липу.
Цена на книжното тяло 0,62 лв.
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Печатница
ДП „Георги Димитров“ — София
Дадена за набор/печат
13. V. 1974 г.
Подписана за печат
13. IX. 1974 г.
Излязла от печат
13. X. 1974 г.
Печатни коли
14,50
Издателски коли
12,32
Поредност на изданието
първо
Код / Тематичен номер
2558
Поръчка
136
Цена
0,82 лв.
Редактор
Люба Мутафова
Художествен редактор
Тодор Барджиев
Технически редактор
Маргарита Воденичарова
Художник
Михаил Руев
Художник на илюстрациите
Михаил Руев
Коректор
Елеонора Христова