Промени – Из „Записки по българските въстания“ – Захари Стоянов

vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
Веселин Андреев (предговор)
Формат
32/84/108
Номер
Б-3
Литературна група
VI/41
Анотация
… И така нашите въсантия заслужават да се опишат и изучават заедно с всичките свои по-известни герои, за която цел и се завзех, за да направя начало… Старах се да бъда точен и верен в границите на действителността, без ни най-малко преувеличение на тоя или оня факт, не се ръководех от никакви авторитети и правила, святата истина ми бе знамето.
* * *
… Ще забележат читателите, че между моите герои не фигурират твърде начесто ни учени глави, ни тежки търговци, нито пък влиятелни богаташи. А прости и обикновени хорица, все от долня ръка. Не фигурират те именно за това, защото делото, което описвам, е чуждо за тях.
* * *
От моите герои, истински патриоти малко са останали днес живи, за да види потомството що ще каже патриот.
Захари Стоянов
Съдържание
„Голямата българска книга“ (предговор от Веселин Андреев) / 5

Том първи
Глава V. Априлското въстание в 1876 г. / 29
Глава VI. Агитацията в IV окръг / 32

Том втори
Глава I. Въстанието в 1876 г. / 181
Глава II. Четата на Бенковски по селата / 200
Глава III. Осветявание на панагюрското знаме / 218
Глава IV. Четата на Бенковски в Петрич, Еледжик, Сестримо и Белово / 228
Глава V. Потъпкване на въстанието / 279
Глава VI. По Стара планина / 311
Глава VII. Убийството на войводата Бенковски / 360

Том трети
Глава VIII
Въстанието в Перущица / 405
Въстанието в Брацигово / 420
Въстанието в Батак / 428

Приложение / 463
Преименувани и уточнени географски имена / 477
Бележки
1. издание от 1966 г. — изд. „Български писател“ в поредицата „Библиотека за ученика“
Източници
COBISS - поредност на изданието, УДК
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Печатница
ДПК „Димитър Благоев“ — София
Дадена за набор/печат
26. IX. 1975 г.
Излязла от печат
15. XII. 1975 г.
Печатни коли
30,00
Издателски коли
22,95
Тираж
60 1000
Поредност на изданието
десето (не е указано)
Град на издателя
София
Поръчка
192/1975 г.
Издателски №
3953
Цена
0,75 лв.
Редактор
Славка Иванова
Технически редактор
Лиляна Диева
Коректор
Цветана Ганева
Оформление
Елена Маринчева
vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Жанр
Българска възрожденска литература
Тип
мемоари; спомени
Националност
българска