Андре Мороа
Волтеръ

Записът е непълен.

Автор
Андре Мороа
Заглавие
Волтеръ
Алтернативно заглавие
Волтеръ представенъ отъ Андре Мороа
Издателска поредица
Библиотека Безсмъртни мисли №2
Тип
биография
Език
български
Поредност на изданието
второ
Категория
Научнопопулярна литература
Жанр
биография

Преводач
Стоянъ Загорчиновъ
Година на превод
1940
Редактор
Свѣтославъ Славянски

Издател
Свѣтославъ Славянски
Град на издателя
София
Година на издаване
1940
Адрес на издателя
ул. Гурко 22 - София
Други полета
Одобрено и препоръчано отъ Министѣрството на народното просвѣщение съ окръжно Nо331 от 7-и февруарий 1940 г. и от Министѣрството на войната — съ наредба Nо6 отъ 20-и ноемврий 1940 год.

Носител
хартия
Формат
120×180
Брой страници
246
Подвързия
твърда
Цена
75


Рекламни коментари
Да даде най-ценното изъ великитѣ произведения на всички вѣкове и народи, толкова необходимо и днесъ за изграждане цѣлостниятъ образъ на всѣки културен човек, при това, подбрано и разтълкувано отъ най-голѣмите представители на съвременната мисълъ и перо, ето задачата, която си поставя БИБЛИОТЕКА БЕЗСМЪРТНИ МИСЛИ
Съдържание
Предговоръ отъ проф. Жоржъ Ато — стр. 7
Волтеръ отъ Андре Мороа — стр. 13
Кандидъ — стр. 43
Свътътъ какъвто е (Видение на Бабука) — стр. 105
Микромегасъ — стр. 137
Ушитъ на лордъ Честерфилдъ — стр. 173
Философски речникъ — стр. 203
Женитба — стр. 205
Зависть — стр. 206
Любовь — стр. 209
Материя — стр. 211
Равенство — стр. 213
Сждба — стр. 217
Свобода — стр. 222
Толерантность — стр. 227
Човѣкъ — стр. 230
Честолюбие — стр. 233
Чудеса — стр. 234
Бележки
форзац, файл Форзац
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Библиотека „Безсмъртни мисли“ се издава, едновременно, въ Съединениетѣ Щати, Канада, Аржентина (испанска), Великобритания и доминионитѣ й, Франция, Полша, Дания, Финландия, Норвегия, Швеция, Унгария, Бохемия, Ромъния, Югославия, България и др.

Въведено от
lidiabehar
Създадено на
Обновено на

Връзки в Мрежата
Библиографии
Промени
...

Корици 4