Промени – Асен Златаров – доц. инж. Йордан Чолаков

Silverkata ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Подзаглавие
По случай 75 години от раздането му
Формат
84×108/16
Литературна група
III/6
С илюстрации
1
Други полета
Авторски коли 9,75
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Печатница
ДПК „Димитър Благоев“ — София
Дадена за набор/печат
30.VI.1960 г.
Излязла от печат
20.IX.1960 г.
Печатни коли
7
Тираж
15000
Поредност на изданието
първо
Град на издателя
София
Поръчка
792
Издателски №
653
Цена
2,15 лв.
Редактор
Б. Грекова
Художествен редактор
М. Гедова
Технически редактор
К. Христова
Оформление
Е. Станева
Оформление на корица
Евгений Клинчаров