Промени – Преживелици – Димо Казасов

vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Формат
1/32 84/108
Жанр
Спомени
Тип
спомени
Националност
българска
Анотация
Когато на 5 септемви, 1976 г. навърших 90 години, хрумна ми мисълта да опитам какво бих могъл да напиша в тая класическа старческа възраст, която считат че е с отпаднали, дори и с угаснали умствени сили.
Нямах в главата си тема, с която бих могъл да направя тоя опит. Дни под ред отхвърлях темите, които ми хрумваха и най-сетне се спрях на тема, свързана с моята годишнина. Реших да разкажа някои факти, размисли и събититя от моя дълът живот.
През своята вече 71-годишна журналистическа дейност усвоих порочния навик бързо да решавам, бързо да пиша и, разбира се, често да греша. При вестника, особено при ежедневника, бързината е неизбежна и тя често е в стълкновение с народната мъдрост — „Бързата кучка слепи ги ражда“.
Предлаганият труд не е плод на обстойни проучвания и на задълбочен размисъл. Той е наниз от спомени и впечатления на един стар човек, допуснал, че представляват интерес за съвременника. От хилядите спомени, които постоянно гъмжат в главата ми, аз съм избрал само няколко десетки, които съм преценил, че са за пред хора. Читателят ще съди доколко е сполучлива тая моя преценка.
Дължа да отбележа, че някои преживелици са публикувани по-рано.
— Д. К.
Бележки
Страници 4, 6 и 8 са празни.
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Печат
„Тодор Димитров“
Дадена за набор/печат
16.I.1979 г.
Подписана за печат
14.III.1979 г.
Излязла от печат
10.IV.1979 г.
Печатни коли
12,50
Издателски коли
10,50
Тираж
20 200
Поредност на изданието
първо
Адрес на издателя
бул. „Дондуков“ 32
Код / Тематичен номер
17/9531411311/0618-22
Поръчка
218
Цена
0,67 лв.
Редактор
Петър Цанев
Художествен редактор
П. Добрев
Технически редактор
В. Ставрев
Рецензент
проф. д-р Илчо Димитров; к. и. н. Владимир Мичев
Художник
П. Мутафчиев
Коректор
В. Алексиева