Райна Вапцарова
Мама

Автор
Райна Вапцарова
Заглавие
Мама
Тип
Роман
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Съвременни български романи и повести
Жанр
Съвременна проза (XX век)
Теми
Нова българска литература (кр. на XIX-XXI в.)
Редактор
Атанас Звездинов
Художник
Александър Стефанов
Художествен редактор
Иван Стоилов
Технически редактор
Гинка Григорова
Рецензент
Владимир Голев
Коректор
Мария Стоянова
Издател
„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС
Град на издателя
София
Година на издаване
1981
Печат
ДП „Тодор Димитров“ — София
Носител
хартия
Литературна група
VI
Дадена за набор/печат
22.VI.1981
Подписана за печат
20.XI.1981
Излязла от печат
20.XII.1981
Печатни коли
16,5
Издателски коли
16,5
УИК
18,74
Формат
1/16 60×90
Код / Тематичен номер
23 95373 41432/6257-54-81
Поръчка
91
Тираж
30 000
Цена
1,20 лв.
УДК
886.7-31, 82Б.3(092), 92Вапцарова, Е.
Информация за автора
Райна Вапцарова е сестра на българския поет Никола Вапцаров (7 декември 1909 — 23 юли 1942).
Бележки
Физическо описание: 263 с., 8 л. ил. ; 21 см
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
Физическо описание, УДК – COBISS.
Информация за автора – Уикипедия.
Връзки в Мрежата
Библиографии Енциклопедии

Корици 2