Андрю Самюелз, Бани Шортър, Фред Плаут
Критически речник на аналитичната психология на К. Г. Юнг

Записът е непълен.

Автор
Андрю Самюелз, Бани Шортър, Фред Плаут
Заглавие
Критически речник на аналитичната психология на К. Г. Юнг
Тип
научен речник
Националност
немска
Език
български
Поредност на изданието
първо

Преводач
Марина Бояждиева
Език, от който е преведено
немски
Редактор
Саня Табакова
Художник
Николай Младенов
Коректор
Иличка Пелова

Издател
ЕА
Град на издателя
Плевен
Година на издаване
1993
Печатница
ДФ „Абагар“, Плевен

Носител
хартия
Брой страници
218
Подвързия
мека
Цена
39 лв. (80)

ISBN
954-540-014-6

Анотация
Предлаганият речник е едно необходимо средство за ориентиране в нелекия за разбиране език на Юнг, в творчеството на известния учен в областта на аналитичната психология. Той има за цел също да покаже как авторите след смъртта на Юнг през 1961 г. преработват, усъвършенстват или изменят неговите термини, да прокара граница и паралел с психоанализата.
Речникът включва:
термини и идеи, въведени или развити първоначално от Юнг;
термини и идеи с обща употреба в психодинамиката, използвани по специфичен начин от Юнг;
обикновени думи, употребявани по необичаен начин от Юнг;
термини, въведени и развити от други аналитични психолози;
психоаналитични термини, преработени или разширени от Юнг.
Речникът е ценно помагало за практикуващите в областта на аналитичната психология, психиатрията, психоанализата, психотерапията, социалните дейности и религията.
Съдържание
Въведение... 9
Критически речник на аналитичната психология на К. Г. Юнг... 15
Библиография... 211
Списък на статиите... 219
Бележки
На корицата - рисунки на психично болни от личната колекция на д-р А. Маринов
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Andrew Samuels, Bani Shorter, Fred Plaut
A Critical Dictionary of Jungian Analysis
Routledge & Kegan Paul, London and New York, 1986

Въведено от
vog
Създадено на
Обновено на

...

Корици 0