Промени – Война на световете – Хърбърт Уелс

vog ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
Сидер Флорин - библиографска справка за творчеството на Хърбърт Уелс
№ в поредицата
6
6
Брой страници
256
256
Съдържание
Война на световете — Хърбърт Уелс — стр. 5
Библиографска справка за творчеството на Хърбърт Джордж Уелс — Сидер Флорин — стр. 252
Война на световете — Хърбърт Уелс — стр. 5
Библиографска справка за творчеството на Хърбърт Джордж Уелс — Сидер Флорин — стр. 252
Книга първа. ИДВАНЕТО НА МАРСИАНЦИТЕ
I. Навечерието на войната ……………………7
II. Падащата звезда………………………….17
III. На Хорселската мера …………………….23
IV. Цилиндърът се отваря…………………….27
V. Топлинният лъч ………………………….31
VI. Топлинният лъч на Чобъмския път……………38
VII. Как стигнах у дома………………………42
VIII. Нощта срещу събота………………………47
IX. Военните действия започват ………………51
X. В бурята………………………………. 59
XI. При прозореца …………………………..68
XII. Как бяха унищожени Уейбридж и Шепъртън…….76
XIII. Как се събрах с викария………………… 92
XIV. В Лондон ……………………………….99
XV. Какво се случи в Съри…………………-.113
XVI. Бягството от Лондон ………………….. 125
XVII. ’ „Гръмотевични“ ……………………… 141
Книга втора. ЗЕМЯТА ПОД ВЛАДИЧЕСТВОТО
НА МАРСИАНЦИТЕ
I. Потъпкани …………………. 157
II. Какво видяхме в разрушената къща… 167
|||. Дните на пленничеството ……………………186
|V. Смъртта на викария ………………………..188
V. Тишината………………………………….194
VI. Делото на петнадесет дни……………………199
VII.Човекът на хълма Пътни …………………….204
VIII. Мъртвият Лондон…………………….. 227
IX. Съсипиите…………………………………239
X. Епилог …………………………………..246
Библиографска справка за творчеството на Хърбърт
Джордж Улес ………………………………252
vog ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Сидер Флорин
Език, от който е преведено
английски
Редактор на издателството
Люба Мутафова
Художествен редактор
Светлана Йосифова
Технически редактор
Петър Балавесов
Художник
Иво Долапчиев
Художник на илюстрациите
Александър Денков
Коректор
Мая Халачева
№ в поредицата
6
6
Код / Тематичен номер
11/95376 23431/6256-5-78
Брой страници
256
256
vog ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Тип
роман (не е указано)
№ в поредицата
6
6
Адрес на издателя
бул. „Г. Трайков“ 2а
Националност
английска
Данни за печата
Държавна печатница „Балкан“, София
Дадена за набор/печат
28.02.1978
Подписана за печат
20.10.1978
Излязла от печат
15.11.1978
Печатни коли
16
Издателски коли
10.37
Формат
32/70×100
Брой страници
256
256
Цена
0,51 лв.
Бележки за изданието, от което е направен преводът
THE WAR OF THE WORLDS
by H. G. Wells
A Soldier's Reader
The Heritage Press, New York
Категория
···················· Научна фантастика
vog ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Тип
роман (не е указано)
роман
№ в поредицата
6
6
Брой страници
256
256
Съдържание
Война на световете — Хърбърт Уелс — стр. 5
Библиографска справка за творчеството на Хърбърт Джордж Уелс — Сидер Флорин — стр. 252
Книга първа. ИДВАНЕТО НА МАРСИАНЦИТЕ
I. Навечерието на войната ……………………7
II. Падащата звезда………………………….17
III. На Хорселската мера …………………….23
IV. Цилиндърът се отваря…………………….27
V. Топлинният лъч ………………………….31
VI. Топлинният лъч на Чобъмския път……………38
VII. Как стигнах у дома………………………42
VIII. Нощта срещу събота………………………47
IX. Военните действия започват ………………51
X. В бурята………………………………. 59
XI. При прозореца …………………………..68
XII. Как бяха унищожени Уейбридж и Шепъртън…….76
XIII. Как се събрах с викария………………… 92
XIV. В Лондон ……………………………….99
XV. Какво се случи в Съри…………………-.113
XVI. Бягството от Лондон ………………….. 125
XVII. ’ „Гръмотевични“ ……………………… 141
Книга втора. ЗЕМЯТА ПОД ВЛАДИЧЕСТВОТО
НА МАРСИАНЦИТЕ
I. Потъпкани …………………. 157
II. Какво видяхме в разрушената къща… 167
|||. Дните на пленничеството ……………………186
|V. Смъртта на викария ………………………..188
V. Тишината………………………………….194
VI. Делото на петнадесет дни……………………199
VII.Човекът на хълма Пътни …………………….204
VIII. Мъртвият Лондон…………………….. 227
IX. Съсипиите…………………………………239
X. Епилог …………………………………..246
Библиографска справка за творчеството на Хърбърт
Джордж Улес ………………………………252
Война на световете — Хърбърт Уелс — стр. 5
Библиографска справка за творчеството на Хърбърт Джордж Уелс — Сидер Флорин — стр. 252
Книга първа. ИДВАНЕТО НА МАРСИАНЦИТЕ
I. Навечерието на войната …………………… 7
II. Падащата звезда…………………………. 17
III. На Хорселската мера ……………………. 23
IV. Цилиндърът се отваря……………………. 27
V. Топлинният лъч …………………………. 31
VI. Топлинният лъч на Чобъмския път…………… 38
VII. Как стигнах у дома……………………… 42
VIII. Нощта срещу събота……………………… 47
IX. Военните действия започват ……………… 51
X. В бурята………………………………. 59
XI. При прозореца ………………………….. 68
XII. Как бяха унищожени Уейбридж и Шепъртън……. 76
XIII. Как се събрах с викария………………… 92
XIV. В Лондон ………………………………. 99
XV. Какво се случи в Съри………………… 113
XVI. Бягството от Лондон ………………….. 125
XVII. „Гръмотевични“ ……………………… 141
Книга втора. ЗЕМЯТА ПОД ВЛАДИЧЕСТВОТО
НА МАРСИАНЦИТЕ
I. Потъпкани …………………. 157
II. Какво видяхме в разрушената къща… 167
|||. Дните на пленничеството ……………………186
|V. Смъртта на викария ………………………..188
V. Тишината………………………………….194
VI. Делото на петнадесет дни……………………199
VII.Човекът на хълма Пътни ……………………. 204
VIII. Мъртвият Лондон…………………….. 227
IX. Съсипиите………………………………… 239
X. Епилог ………………………………….. 246
Библиографска справка за творчеството на Хърбърт
Джордж Улес ……………………………… 252
Категория
···················· Научна фантастика
·········· Фантастика
gogo_mir ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в поредицата
6
5
vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в поредицата
5
6
Източници
Номерацията на поредицата е дадена в книга № 6400 "Немски фантастични разкази", стр.300-303