Промени – Старогръцката литература – Богдан Богданов

NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Редактор
Владимир Абазов
Художествен редактор
Владимир Минчев
Технически редактор
Симеон Айтов
Рецензент
Анна Николова
Художник
Петър Петрушев
Коректор
Росица Великова
Тип
Монография
Град на издателя
София
Година на издаване
1992
Националност
Българска
Поредност на изданието
Първо
Данни за печата
„Дунав прес“ ООД — Русе
Дадена за набор/печат
3.V.1992 г.
Подписана за печат
22.VI.1992 г.
Излязла от печат
30.VI.1992 г.
Печатни коли
10,50
Издателски коли
10,50
Формат
60×90/16
Поръчка
№ 3994
Тираж
10000+70
Цена
14,50 лв.
Подвързия
мека
Език
български
Български
ISBN
954-01-0145-X
Анотация
В тази книга са представени типологическите и историческите особености на старогръцката литература и преди всичко нейното средищно положение между устното фолклорно творчество и писаната литература. Върху тази основа са показани историческото развитие на старогръцката литература и жанровото й многообразие. Теоретичните наблюдения обхващат в сравнителен план и други литератури на древността, средновековието и новото време.
Информация за автора
Богдан Богданов е роден в София през 1940 г. Завършва класическа филология в Софийския университет (1963). Специализира в Атина. През 1976 г. защитава кандидатска дисертация, а през 1986 г. става доктор на филологическите науки. От 1989 г. е професор в Софийския университет. Председател е на настоятелството на Новия български университет.
Професор Б. Богданов е известен с книгите си в областта на старогръцката литература и култура: „От Омир до Еврипид“ (1971), „Омировият епос“ (1976), „Литературата на елинизма“ (1979), „Мит и литература“ (1985), „Романът—античен и съвременен“ (1986), „История на старогръцката култура“ (1989), „Орфей и древната митология на Балканите“ (1992).
NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Брой страници
168
Теми
Антична литература; Античност; Древна Гърция
Жанр
История; Културология; Литературознание; Монография
Категория
···················· Литературознание
vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
УДК
875-3.01
Поръчка
№ 3994
3994
№ в Моята библиотека
8156
NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Поредност на изданието
Първо
Първо издание
Поръчка
3994
№ 3994