Джек Лондон
Джон ечемиченото зърно
Промени

debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Жанр
Съвременен роман (XX век)
Съвременен роман (XX век); Автобиография: Биографичен роман; Мемоари
Категория
·········· Приключенска литература
···················· Съвременни романи и повести
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Jack London
John Barleycorn (1913)
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Категория
···················· Съвременни романи и повести
···················· Класически романи и повести
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Жанр
Съвременен роман (XX век); Автобиография: Биографичен роман; Мемоари
Автобиография: Биографичен роман; Мемоари; Класическа проза (ХIX век), Реалистичен роман, Роман на нравите, Социален роман
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Жанр
Автобиография: Биографичен роман; Мемоари; Класическа проза (ХIX век), Реалистичен роман, Роман на нравите, Социален роман
Автобиография: Биографичен роман; Мемоари; Класическа проза (XX век)