Майкъл Крайтън
Големият влаков обир
Промени

VeGan ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Националност
Американска
американска
Печат
Алианспронт ЕООД
Алианспринт ЕООД
VeGan ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Записът е непълен
1
VeGan ·
Поле Стара стойност Нова стойност
УДК
820(73)-31
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Година на превод
2020
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Michael Crichton
The Great Train Robbery (1973)
Печат
Алианспринт ЕООД
„Алианс Принт“ ЕООД
Излязла от печат
26.10.2020
Поредност на изданието
първо (не е указано)