Промени – Плът – Ричард Леймън

vog ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Ивайла Божанова
Художник
Джо ge Bumo / via Agentur Thomas Schliick,
Брой страници
320
320
Цена
120 лв.
ISBN
954-8251-25-6
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Оригинално заглавие: FLESH
Автор: © 1987 RICHARD LAYMON
Издател на оригинала: W. Н. Allen & Co. 1987 (UK)
Преводът е направен no: FLESH
HEADLINE BOOK PUBLISHING PLC, 1990 (UK)
Корица: © 1995 Джо geBumo / via Agentur Thomas Schliick,
Germany u © 1995 АПОЛО ПРЕС*
Преводач: Ивайла Божанова
© 1995 АПОЛО ПРЕС

Романът е издаден с разрешението на
INTERNATIONAL SCRIPTS LTD, LND.
Освен за рецензии и статии препечатването и използване-
то на българското издание на творбата като цяло или на
части от нея, с помощта на електронни средства, фото-
копиране или други системи за обработка на информация,
е забранено без разрешението на АПОАО ПРЕС®.
ISBN 954-8251-25-6
UK ed. ISBN 0-7472-3532-5, Publisher Headline Book Publishing PLC
Цена 120 лв.
Анотация
Никой В университетското градче не беше
виждал досега подобно продълговато и 3’локобно
> • • • f /
мекотело, което се преселва от човек 6 човек.
* ’ . в /
И ужасното не е само в слузестата жълта кожа,
в мътните, втренчени очи и в примитивната
му уста! Истинският ужас е най-вече в това,
че прониквайки в тялото на жертвата,
съществото променя действията й — превръща я
в послушен и жесток изверг…
РИЧАРД ЛЕЙМЪН
Рекламни коментари
„Ричард ЛейлАън е Стивън Кинг без съвест.“
Дан Марлоу
„Читателите прелистват страниците толкова
бързо, че оставят горещи следи върху хартията.“
Хорърстрък
„Никой не прилича по стил на Ричард Леймън. Ще
преживеете изключителни вълнения, четейки
всичко, което пише той.“
Дийн Кунц
ISBN 954-8251-25-6
vog ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Брой страници
320
320
vog ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Брой страници
320
320
Информация за автора
Ричърд Леймън е роден В Чикаго през 1947 година.
Израснал В Калифорния. Завършил английска литера-
тура В университета „Уиламет“, щата Орегон и защи-
тил мастърска степен В университета „Лойола“, Лос
Анджелис. Работил е като учител, библиотекар и
репортер към правна кантора. В момента е само писа-
тел. Пише романи, публикува десетки новели и разкази
В литературни списания („Елъри Куин“, >гАлфредХичкок"
и „Кавалиър“), В антологии (,,Втора антология на пре-
стъпленията — Черният гущер" и „Нощни видения 7“),
В сборника „Съвременни майстори на ужаса“. Романът
му „Flesh“ ("Плът ") е избран за най-добър роман на ужаса
за 1988 година от сп. „Сайънс фикшън Кроникъл“ и
е номиниран за престижната награда на името на Брам
Стоукър — аВторът на „Дракула“. Ричърд Леймън жи-
вее В Калифорния със съпругата и дъщеря си.
vog ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Брой страници
320
320
vog ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Брой страници
320
320
Анотация
Никой В университетското градче не беше
виждал досега подобно продълговато и 3’локобно
> • • • f /
мекотело, което се преселва от човек 6 човек.
* ’ . в /
И ужасното не е само в слузестата жълта кожа,
в мътните, втренчени очи и в примитивната
му уста! Истинският ужас е най-вече в това,
че прониквайки в тялото на жертвата,
съществото променя действията й — превръща я
в послушен и жесток изверг…
РИЧАРД ЛЕЙМЪН
Никой в университетското градче не беше
виждал досега подобно продълговато и злокобно
мекотело, което се преселва от човек в човек.
И ужасното не е само в слузестата жълта кожа,
в мътните, втренчени очи и в примитивната
му уста! Истинският ужас е най-вече в това,
че прониквайки в тялото на жертвата,
съществото променя действията й — превръща я
в послушен и жесток изверг…
Информация за автора
Ричърд Леймън е роден В Чикаго през 1947 година.
Израснал В Калифорния. Завършил английска литера-
тура В университета „Уиламет“, щата Орегон и защи-
тил мастърска степен В университета „Лойола“, Лос
Анджелис. Работил е като учител, библиотекар и
репортер към правна кантора. В момента е само писа-
тел. Пише романи, публикува десетки новели и разкази
В литературни списания („Елъри Куин“, >гАлфредХичкок"
и „Кавалиър“), В антологии (,,Втора антология на пре-
стъпленията — Черният гущер" и „Нощни видения 7“),
В сборника „Съвременни майстори на ужаса“. Романът
му „Flesh“ ("Плът ") е избран за най-добър роман на ужаса
за 1988 година от сп. „Сайънс фикшън Кроникъл“ и
е номиниран за престижната награда на името на Брам
Стоукър — аВторът на „Дракула“. Ричърд Леймън жи-
вее В Калифорния със съпругата и дъщеря си.
Ричърд Леймън е роден в Чикаго през 1947 година.
Израснал В Калифорния. Завършил английска литература в университета „Уиламет“, щата Орегон и защитил мастърска степен в университета „Лойола“, Лос Анджелис. Работил е като учител, библиотекар и репортер към правна кантора. В момента е само писател. Пише романи, публикува десетки новели и разкази
в литературни списания („Елъри Куин“, „АлфредХичкок“
и „Кавалиър“), В антологии (,,Втора антология на престъпленията — Черният гущер" и „Нощни видения 7“), в сборника „Съвременни майстори на ужаса“. Романът
му „Flesh“ ("Плът ") е избран за най-добър роман на ужаса
за 1988 година от сп. „Сайънс Фикшън Кроникъл“ и
е номиниран за престижната награда на името на Брам
Стоукър — авторът на „Дракула“. Ричърд Леймън живее В Калифорния със съпругата и дъщеря си.
vog ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Художник
Джо ge Bumo / via Agentur Thomas Schliick,
1995 Джо ge Bumo (via Agentur Thomas Schliick, Germany) u 1995 АПОЛО ПРЕС*
Брой страници
320
320
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Оригинално заглавие: FLESH
Автор: © 1987 RICHARD LAYMON
Издател на оригинала: W. Н. Allen & Co. 1987 (UK)
Преводът е направен no: FLESH
HEADLINE BOOK PUBLISHING PLC, 1990 (UK)
Корица: © 1995 Джо geBumo / via Agentur Thomas Schliick,
Germany u © 1995 АПОЛО ПРЕС*
Преводач: Ивайла Божанова
© 1995 АПОЛО ПРЕС

Романът е издаден с разрешението на
INTERNATIONAL SCRIPTS LTD, LND.
Освен за рецензии и статии препечатването и използване-
то на българското издание на творбата като цяло или на
части от нея, с помощта на електронни средства, фото-
копиране или други системи за обработка на информация,
е забранено без разрешението на АПОАО ПРЕС®.
ISBN 954-8251-25-6
UK ed. ISBN 0-7472-3532-5, Publisher Headline Book Publishing PLC
Цена 120 лв.
Оригинално заглавие: FLESH
Автор: 1987 RICHARD LAYMON
Издател на оригинала: W. Н. Allen & Co. 1987 (UK)
Преводът е направен no: FLESH
HEADLINE BOOK PUBLISHING PLC, 1990 (UK)
Корица: 1995 Джо geBumo / via Agentur Thomas Schliick,
Germany u 1995 АПОЛО ПРЕС

Романът е издаден с разрешението на
INTERNATIONAL SCRIPTS LTD, LND.
UK ed. ISBN 0-7472-3532-5, Publisher Headline Book Publishing PLC
Рекламни коментари
„Ричард ЛейлАън е Стивън Кинг без съвест.“
Дан Марлоу
„Читателите прелистват страниците толкова
бързо, че оставят горещи следи върху хартията.“
Хорърстрък
„Никой не прилича по стил на Ричард Леймън. Ще
преживеете изключителни вълнения, четейки
всичко, което пише той.“
Дийн Кунц
ISBN 954-8251-25-6
„Ричард Леймън е Стивън Кинг без съвест.“
Дан Марлоу
„Читателите прелистват страниците толкова
бързо, че оставят горещи следи върху хартията.“
Хорърстрък
„Никой не прилича по стил на Ричард Леймън. Ще
преживеете изключителни вълнения, четейки
всичко, което пише той.“
Дийн Кунц
vog ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Брой страници
320
320
Категория
···················· Хорър
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Език, от който е преведено
английски
Година на превод
1995
Брой страници
320
318
УДК
820(73)-312.4
Тип
роман
Националност
американска (не е указано)
Поредност на изданието
първо (не е указано)