Промени – Същности – Мартин Хайдегер

vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Димитър Денков, Христо Тодоров
Димитър Денков; Христо Тодоров
УДК
101(091)(430); 141.32
Тип
сборник
Националност
немска
Записът е непълен
1
Издател
ГАЛ — ИКО
Издателство „Гал-Ико“