Промени – Мъртвата зона – Стивън Кинг

vog ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Стоянка Ангелова
Език, от който е преведено
английски
Други автори
Вера Ганчева; Владимир Симонов
послеслов - Вера Ганчева; Владимир Симонов
Редактор
Мария Донева
Художествен редактор
Стефан Десподов
Технически редактор
Олга Стоянова
Рецензент
Вера Ганчева
Художник
Гриша Господинов
Коректор
Евгения Джамбазова; Лили Александрова
Тип
роман (не е указано)
Адрес на издателя
ул. „Гаврил Генов“ 4
Националност
американска
Поредност на изданието
първо
Литературна група
ХЛ
Данни за печата
ДП „Димитър Найденов“, В. Търново
Дадена за набор/печат
август 1986
Подписана за печат
октомври 1986
Излязла от печат
ноември 1986
Печатни коли
24
Издателски коли
31,10
УИК
32,58
Формат
70×100/16
Код / Тематичен номер
04/95366/25631/5637-321-86
Номер
Ч820-3
Брой страници
384
384
Цена
3,66 лв.
vog ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
послеслов - Вера Ганчева; Владимир Симонов
Вера Ганчева - послеслов; Владимир Симонов
Бележки за изданието, от което е направен преводът
STEPHEN KING
THE DEAD ZONE
Copyright 1979 by Stephen King
Published by arrangement with the New American Library, New York, N. Y.
Информация за автора
Стивън Кинг (роден в 1947 г.) е един от най-популярните писатели
днес в САЩ. Огромен е успехът на неговите романи „Кари“, „Светещи-
ят“, „Мъртвата зона“, „Преносителката на огън“, „Кристин“, „Гробище за домашни любимци“ и др. сред най-широка читателска публика, привлечена от интригуващите им сюжети, в които реално и фиктивно, фантастично и конкретно образуват наистина магнетична смес.
Надарен със свръхестествената способност на прорицател, героят в
„Мъртвата зона“, Джони Смит, предупреждава за опасното фашизиране на Америка, сигнализира за проблеми, явления, тенденции, съдържащи в себе си ферментите на
порока и упадъка, предоставя възможност на автора да подтикне читателите към размисъл, да видоизмени напрежението, породено от
сложната интрига и необичайния
развой на събитията в произведението, в изводи и обобщения за ситуацията в САЩ, за стремежа на определени среди да превърнат човешкия мозък в бойно поле, в арена на нова световна война.
Силно въздействуващ и увлекателен, романът „Мъртвата зона“ е
същевременно и изобличителен документ — качество, което удвоява
ефекта му върху съзнанието на читателите. И което го прави роман,
типичен за творчеството на Стивън Кинг.
Съдържание
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРОЛОГ… 7
ЧАСТ I КОЛЕЛОТО НА КЪСМЕТА… 15
ЧАСТ II. СМЕЕЩИЯТ СЕ ТИГЪР… 233
ЧАСТ III. ЗАПИСКИ ОТ МЪРТВАТА ЗОНА… 343
ВТОРОТО ЗРЕНИЕ, СЕДМОТО ЧУВСТВО, ТРЕТИЯТ ТАЛАНТ… 357
— ВЕРА ГАНЧЕВА
НЕИЗВЕСТНИЯТ СТИВЪН КИНГ… 376
— ВЛАДИМИР СИМЕОНОВ
vog ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Категория
·········· Трилър
ЕКП
04/95366/25631/5637-321-86
Съдържание
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРОЛОГ… 7
ЧАСТ I КОЛЕЛОТО НА КЪСМЕТА… 15
ЧАСТ II. СМЕЕЩИЯТ СЕ ТИГЪР… 233
ЧАСТ III. ЗАПИСКИ ОТ МЪРТВАТА ЗОНА… 343
ВТОРОТО ЗРЕНИЕ, СЕДМОТО ЧУВСТВО, ТРЕТИЯТ ТАЛАНТ… 357
— ВЕРА ГАНЧЕВА
НЕИЗВЕСТНИЯТ СТИВЪН КИНГ… 376
— ВЛАДИМИР СИМЕОНОВ
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРОЛОГ… 7
ЧАСТ I. КОЛЕЛОТО НА КЪСМЕТА… 15
ЧАСТ II. СМЕЕЩИЯТ СЕ ТИГЪР… 233
ЧАСТ III. ЗАПИСКИ ОТ МЪРТВАТА ЗОНА… 343
ВТОРОТО ЗРЕНИЕ, СЕДМОТО ЧУВСТВО, ТРЕТИЯТ ТАЛАНТ… 357
— ВЕРА ГАНЧЕВА
НЕИЗВЕСТНИЯТ СТИВЪН КИНГ… 376
— ВЛАДИМИР СИМЕОНОВ
Записът е непълен
1
Причина защо е непълен
не е завършен
Издател
Издателство „Народна култура“
ДИ „Народна култура“
Код / Тематичен номер
04/95366/25631/5637-321-86
vog ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Категория
·········· Трилър
···················· Хорър