Артър Конан Дойл
Изгубеният свят
Промени

debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
Кирил Хавезов (послеслов)
Брой страници
226
224
Подвързия
твърда
твърда с обложка
Теми
Екранизирано
Жанр
Научна фантастика
Категория
···················· Научна фантастика
УДК
820-93-31
Анотация
Името на английския писател Артър Конан Дойл (1859–1930 г.) в нашето съзнание автоматично се свързва с неговия знаменит герой Шерлок Холмс. Но творческата биография на Конан Дойл далеч не се ограничава със серията от дедективски четива, която му донесе световна слава. Името на писателя стои и върху много томове исторически произведения — както научни, така и художествени, — на които той е отдавал голямо значение.
Особено интересна е и създадената от Конан Дойл поредица от научно-приключенски романи, към които спада и настоящата книга и които са обединени от образа на един и същ главен герой — забележителния със своето самохвалство и сприхавост професор Челинджър. Читателят на „Изгубеният свят“ ще има възможност да мине заедно с този знаменит професор и неговите приятели през долината на Амазонка и да се изкачи на едно загадъчно плато, по което в нашия двадесети век бродят живи, от плът и кръв, страхотните чудовища от ерата на гигантските влечуги.
И тук, както в приключенията на Шерлок Холмс, Конан Дойл успява да постигне заразяваща правдоподобност на повествованието.
Съдържание
Навред край нас има подвизи... 7
Опитайте си късмета при професор Челинджър... 13Шествие! Шествие!... 200
Артър Конан Дойл и неговия роман "Изгубеният свят"... 219
.
.
Изгубеният свят — стр. 7
Артър Конан Дойл и неговият роман „Изгубеният свят“ — стр. 219
С илюстрации
1
Nb Scans
0
14
Авторска серия
Професор Челинджър
№ в авторската серия
1
Други полета
Поръчка на печатницата № 1207
Бележки
Поръчка на печатницата № 1207
Празни страници: 2, 218.
Източници
COBISS: УДК; тираж.
Записът е непълен
1
Дадена за набор/печат
28.10.1965
28.X.1965 г.
Тираж
30 090
Адрес на издателя
ул. „Гр. Игнатиев“ 2-а