Промени – Строителите на съвременна България – Симеон Радев

Ripcho ·
Поле Стара стойност Нова стойност
С илюстрации
1
Бележки
Книгата притежава обложка.
Има 32 допълнителни страници със снимков материал, който не влиза в номерацията на страниците.
Наличие на форзац.
Ripcho ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Бележки
Книгата притежава обложка.
Има 32 допълнителни страници със снимков материал, който не влиза в номерацията на страниците.
Наличие на форзац.
Книгата притежава обложка.
Има 32 допълнителни страници със снимков материал, които не влизат в номерацията на страниците.
Наличие на форзац.
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в Моята библиотека
8452