Промени – По следите на изгубеното време – Марсел Пруст

petya_pe ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Анотация
Марсел Пруст е роден в Париж в заможно буржоазно семейство.
Средата, в която преминават младежките години на Писателя,
се отличава, както сам той казва, със своята „цивилизованост“.
Това е среда на духовен елит, съставена от „интелектуални аристократи
без титли“. В това общество майката на Пруст играе първенствуваща
роля: с богатата си култура, тънко остроумие и дълбока любов към литературата тя първа и най-осезаемо допринася за сформирането на естетически вкусове
у своя син. Без да се спираме на подробности, които биха ни завели твърде
далеч, не би било безинтересно да отбележим, че независимо от отрано
проявилото се у Пруст литературно призвание родителите му, а най-вече бащата, известен лекар във висшите парижки кръгове, го насочват към дипломатическото
поприще. Но, както научаваме от кореспонденцията на самия писател, всичко,
което не е във връзка с философията и литературата, е за младия Пруст „из-
губено време“. Впрочем твърде скоро пропадането му по основните
изпитни дисциплини става причина той да задоволи съкровеното
си желание — да слуша лекции в Сорбоната. Същевременно Пруст
продължава да „събира меден прашец“: запознава се с различните
литературно-естетически направления и школи на времето (символизъм,
натурализъм), проучва произведения на изобразителното изкуство,
като прекарва голяма част от свободното си време в Лувър; занимава се с
музика и с философия — преди всичко с идеалистическата философия на Бергсон, негов преподавател и родственик, чието влияние ще се окаже знаменателно; води известно време моден, светски живот, като същевременно посещава литературните
кръгове, сред който си създава трайни, приятелска връзки: Анатол Франс, Франсоа Мориак, Блок и др.
Много важен е също така политическият и социален климат
във Франция, в чиито рамки се вмества неговият жизнен и творчески път.
Записът е непълен
1