Жана Николова Гълъбова
Немска граматика

Автор
Жана Николова Гълъбова
Заглавие
Немска граматика
Алтернативно заглавие
Фонетика • Морфология • Синтаксис
Националност
Българска
Език
български
Поредност на изданието
Второ преработено и допълнено издание
Категория
Ръководства и самоучители
Жанр
Немска граматика
Редактор
В. Сматракалена
Художествен редактор
О. Вълнарова
Технически редактор
Сн. Стоева
Коректор
Б. Къдринова и Н. Кръстанова
Издател
ДЪРЖАВНО ИЗДАТЕЛСТВО „НАРОДНА ПРОСВЕТА“
Град на издателя
СОФИЯ
Година на издаване
1966
Печат
ДП „Георги Димитров“
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
20. X. 1965 г.
Излязла от печат
30. IV. 1066 г.
Печатни коли
25 и 6 стр
Формат
65×92/16
Поръчка
3356
Брой страници
406
Тираж
20 079
Подвързия
твърди
Цена
1,20 лв - 1962 г. К
Анотация
Немската граматика от Жана Николова Гълъбова съдържа фонетика, морфология и синтаксис, разгледани с оглед на българския език, съдържа също таблици за бързи справки, както и синтактичен обхват на разгледания граматически материал.
Граматиката дава редица указания, плод на дългогодишна препода-вателска практика, които я правят особеяо ценно помагало за учи-телите по немски език, курсистите от учителските институти, а така също и за всички ония, които изучават задълбочено немски език.
Въведено от
dao
Създадено на
Обновено на
Източници
Сканиране: dao 2017

Корици 2