Ст. н. с. Марко Петков Марков, ст. н. с. Фридрих Франц Страка, ст. н. с. Иван Симеонов Балинов, ст. н. с. Владимир Петров Бояджиев, Ньонка Въчкова Велчева, ст. н. с. Евгения Стоянова Виденова, ст. н. с. Минчо Марков Витанов, Никола Петров Генчев, Елена Генчева-Четкарова, ст. н. с. Тодорка Димова Захариева, ст. н. с. Христо Ванков Кържин, ст . н. с. Яне Георгиев Любенов, ст. н. с. Параскева Тодорова Михайлова, проф. Петър Денчев Начев, ст. н. с. I ст. Михаил Цалев Станев, ст
Терминологичен речник по растителна защита А-П

Автор
Ст. н. с. Марко Петков Марков, ст. н. с. Фридрих Франц Страка, ст. н. с. Иван Симеонов Балинов, ст. н. с. Владимир Петров Бояджиев, Ньонка Въчкова Велчева, ст. н. с. Евгения Стоянова Виденова, ст. н. с. Минчо Марков Витанов, Никола Петров Генчев, Елена Генчева-Четкарова, ст. н. с. Тодорка Димова Захариева, ст. н. с. Христо Ванков Кържин, ст . н. с. Яне Георгиев Любенов, ст. н. с. Параскева Тодорова Михайлова, проф. Петър Денчев Начев, ст. н. с. I ст. Михаил Цалев Станев, ст
Заглавие
Терминологичен речник по растителна защита А-П
Националност
Българска
Език
български
Поредност на изданието
Издание първо
Категория
Енциклопедии и речници
Жанр
Речник по растителна защита том 1

Редактор
Елена Чернева
Художник
Михаил Макариев
Художествен редактор
Петър Кръстев
Технически редактор
Детелина Коджаманова
Рецензент
Рецензенти проф. Стойне Петров Григоров, проф. к. с. н. Георги Михайлов Сенгалевич, ст н. с. к. б. н. Симеон Георгиев Ванев
Коректор
Тотка Робева

Издател
ДИ "Земиздат "
Град на издателя
София
Година на издаване
1989
Адрес на издателя
Бул. „Ленин“ 47
Печатница
ДП „Васил Александров“ — Враца

Дадена за набор/печат
м. септември 1988 г.
Подписана за печат
м. май 1989 г.
Излязла от печат
м. юни 1989 г.
Печатни коли
23,50
Издателски коли
21,92
УИК
24,31
Формат
16/60/84
Код / Тематичен номер
05 9533473531 4445-5-89
Поръчка
93/85
Брой страници
376
Тираж
5700+100
Подвързия
твърда
Цена
3,23 лв.


Анотация
В предлагания двутомен речник е направен опит да бъдат събрани всички термини,
които се използват в различните клонове на растителнозащитната наука: акарология,
бактериология, биологична борба, вирусология, екология, ентомология, имунитет,
карантина на растенията, механизация на растителната защита, микология, ематология,
прогноза и сигнализация, токсикология, хербология и химична защита. На българските
специалисти се предоставят 5460 разработени термина, като с това им се дава възможност да обогатят познанията си по растителна защита с всичко известно на
сегашния етап.
Термините са придружени с възможно най-кратък, но точен обяснителен текст и с
препратки към други термини за по-пълно изясняване на даден въпрос.
С препратки е осъществено и гнездовото събиране на сродните термини. Всеки термин е даден на български, руски и английски език. За удобство при ползването речникът е в два тома.
В края му са приложени азбучни указатели на термините на руски и на английски език.
което позволява речникът да се използува при превод.
Речникът е предназначен за специалисти, научни работници, преводачи и студенти.
Бележки
Завеждащ редакция Горанка Марина

Въведено от
dao
Създадено на
Обновено на

Източници
Сканиране: dao 2017
...

Сканирани страници