А.Десов
КРАТЪК АНГЛИЙСКО-БЪЛГАРСКИ ТЕХНИЧЕСКИ РЕЧНИК

Автор
А.Десов
Заглавие
КРАТЪК АНГЛИЙСКО-БЪЛГАРСКИ ТЕХНИЧЕСКИ РЕЧНИК
Националност
Английска
Език
български
Поредност на изданието
второ стереотипно издание
Категория
Енциклопедии и речници
Жанр
Технически речник

Съставител
Съставител на българската част Стефан Г. Джамбазов
Редактор
инж. Светлозар П. Димов
Художествен редактор
Георги Гаделев,
Технически редактор
Желязка Илиева
Коректор
Л. Илиева

Издател
Държавно издателство „Техника“
Град на издателя
София
Година на издаване
1978
Адрес на издателя
бул. Руски № 6
Печатница
Държавна печатница „Тодор Димитров“, кл. 1 — София

Носител
хартия
Дадена за набор/печат
16. XI. 1976 г.
Подписана за печат
29. IX. 1978 г
Излязла от печат
м. октомври 1978 г.
Печатни коли
23.75
Издателски коли
15.39
Формат
70×100/32
Код / Тематичен номер
03 95331 75511 / 3000-2-78
Издателски №
10981
Брой страници
380
Тираж
8000+90
Подвързия
твърда
Цена
1.80 лв.

УДК
62(038) „Кратък английско-бълг

Анотация
Речникът съдържа окола 14000 термина из областта на науката, техниката и производството, включително и термини по математика, физика, химия, електроника, автоматика,,изчислителна техника, а също и от промишлеността, селското стопанство, строителството, транспорта и съобщенията.
За първи път в технически речник английските термини се придружават от фонетична транскрипция, съобразена с Международната фонетична система.
Фонетичната транскрипция на научно-техническите термини в речника е дадена от проф. А. Л. Трахтеров.
Правописът е съобразен с " The Concise Oxford Dictionary
Нсички термини в речника са разположени по общ азбучен ред, например:
fluid.. •
fluid friction…
fluidity…
Американският вариант за изписване на някои термини се дава на своя азбучен ред, като се прави препращане към английското именоване на същия термин, например:
color вж. colour
Препращане също се прави от по-малко употребявания вариант към по-често употребявания термин, например:
consistence вж. consistensy
Бележки за изданието, от което е направен преводът
„Кратък английско-български технически речник" е подготвен за печат по издадения от издателство „Съветска енциклопедия", Москва,
„Кратък английско-руски технически речник" под редакцията и с допълненията на проф. д-р на техническите науки А. Е. Десов.

Речникът е второ стереотипно издание.

КРАТКОЙ АНГЛО-РУССКЙЙ ТЕХНИЧЕСКИЯ СЛОВАРЬ
под редакцией и с дополнениямп проф. д-pa техн. наук А. Е. Десова
Издательство «Советская Знциклопедия» Москва — 1965

Въведено от
dao
Създадено на
Обновено на

Източници
Сканиране: dao 2017
...

Сканирани страници