Промени – Българско-английски речник – Теодора Атанасова; Мария Ранкова; Руси Р…

petya_pe ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Заглавие
БА речник
Българско — Английски речник
Автор
Т. Атанасова
Т. Атанасова; М. Ранкова; Р. Русев, Д. Спасов; Вл. Филипов; Г. Чакалов
Формат
70/100/16
Брой страници
1052
Подвързия
Твърда
Категория
···················· Енциклопедии и речници
Номер
Индекс 801.3
Литературна група
III-9
Тип
речник
Други полета
Подвързана в ДП „Георги Димитров“ — София;
Редакция „Езикознание и речници“
Записът е непълен
1
Печатница
Печатница „Балкан“ , София
Дадена за набор/печат
27. ХІІ. 1982
Подписана за печат
5. I. 1983
Излязла от печат
март 1983
Печатни коли
65,75
Издателски коли
85,21
УИК
143,23
Тираж
20 100 (допечатка)
Поредност на изданието
второ фототипно издание с притурка
Издател
Издателство „Наука и изкуство“
Град на издателя
София
Година на издаване
1983
Адрес на издателя
бул. „Руски“ № 6
Код / Тематичен номер
02/95351-72831/5022-24-83
Издателски №
26236
Цена
15,68 лв.
Редактор
Мария Ранкова; Теодора Атанасова
Художествен редактор
Таня Николова
Технически редактор
Сашо Бояджийски
Художник
Владислав Паскалев
Коректор
Райна Тонева
vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Заглавие
Българско — Английски речник
Българско-английски речник
Автор
Т. Атанасова; М. Ранкова; Р. Русев, Д. Спасов; Вл. Филипов; Г. Чакалов
Теодора Атанасова; Мария Ранкова; Руси Русев; Димитър Спасов; Владимир Филипов; Гочо Чакалов
Теми
Английски език
Жанр
Енциклопедии и речници; Речник
Номер
Индекс 801.3
801.3
УДК
801.323.2=Б=20
Националност
българска
Език
български
български; английски
Други полета
Подвързана в ДП „Георги Димитров“ — София;
Редакция „Езикознание и речници“
Подвързана в ДП „Георги Димитров“ — София;
Редакция „Езикознание и речници“
c/o Jusautor, Sofia
Бележки
1. издание от 1976 г. — изд. „Наука и изкуство“
Печатница
Печатница „Балкан“ , София
„Балкан“, София
Поредност на изданието
второ фототипно издание с притурка
второ (фототипно издание с притурка)