Промени – ЕСКД – Доц. к. т. н. инж. Слава Русева; инж. Ка…

petya_pe ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Подзаглавие
Справочник по конструкторска документация
Второ подзаглавие
Оформяне и изисквания
Автор
С Русева
Доц. к. т. н. инж. Слава Русева; инж. Карекин С. Папазян; инж. Асен В. Атанасов; Инж. Стефка И. Петкова
Формат
60 90/16
Брой страници
912
Подвързия
Твърда
Категория
···················· Справочници
Номер
УДК 621.7.001:2(083)
Тип
справочник
Националност
Българска
Анотация
В справочника са разгледани по-голяма част от стандартите от ЕСКД и редица други стандарти : за допуски и сглобки, за резби, за материали в машиностроенето, за различни машинни елементи и др. Приведени са основните сведения за изпълнение на всички видове чертежи в машиностроенето, електротехниката, електрониката, строителството и други области.
Второто издание е преработено и допълнено съобразно с измененията в стандартите.
Справочникът е предназначен за инженерно-техническите работници от промишлеността и студентите от висшите технически учебни заведения.
Съдържание
Глава 1
Общи положения. Видове, оформяване и контрол
на конструкторската документация
Означение и състав на стандартите на ЕС КД 13
1.1. Означения буквени ….*. 16
1.2. Видове изделия * . 21
1.3. Видове и комплектност на конструкторските документи 23
1.4. Стадии на разработка * . 27
1.5. Означаване на изделията и конструкторските документи …… 31
1.6. Спецификация 34
1.7. Документи проектни * . * * ; . 41
1.8. Документи групови …….. . 48
1.9. Нормоконтрол 58
1.10. Технологичен контрол на конструкторската документация .62
1.11. Съгласуване използуването на закупени изделия ……… . 66
1.12.Списък на притежатели на оригинали 69
1.13. Форма и ред за попълване на текстови документи . 71
1.14. Документи текстови. Основни изисквания 81
Глава 2
Основни положения при оформяне на чертежите
2.1. Формати. Оформяне на чертежните листове 91
2.2. Линии . • 94
2.3* Мащаби 105
2.4. Шрифтове. Знаци 106
2.5. Основни надписи 113
2.6. Основни изисквания за изпълнение на чертежите, подлежащи на репрографичната обработка 119
Глава 3
Общи правила за изпълнение на чертежи
3.1. Правоъгълно проектиране върху няколко взимноперлендигулярни проекционни равнини 121
3.2. Изображения. Изгледи, разрези, сечения 124
3.3. Означения, графични на материалите * . 146
3.4. Основни правила за изпълнение на чертежи 150
3.5. Центрови отвори с ъгъл 60° . * а 159
3.6. Означаване съставните части на изделията 161
3.7. Правила на нанасяне върху чертежи на надписи, текстове и таблици 163
3.8. Покрития метални и неметални . * … а ••"… • 165
3.9. Покрития лаковобояджийски . • * …. 169
3.10. Означения върху чертежите на покрития и термична обработка # . . 171
3.11. Указания в чертежите за маркиране и щемпелуване на изделията . 176
3.12. Правила за нанасяне на размери 177
3.13. Правила на опростено нанасяне размерите на отвори 194
Други полета
Научен редактор на първото издание: проф. инж. Иван Кисьов
Записът е непълен
1
Печатница
ДП „Ат. Стратиев“, Хасково
Подписана за печат
септември 1988
Излязла от печат
септември 1988
Печатни коли
57,50
Издателски коли
57,50
УИК
60,21
Тираж
40 000 + 25
Поредност на изданието
второ преработено и допълнено издание
Издател
ДИ „Техника“
Град на издателя
София 1000
Година на издаване
1988
Адрес на издателя
бул. „Руски“ № 6
Код / Тематичен номер
03 9533175831/3005-46-88
Издателски №
15015
Цена
7,36 лв.
Художествен редактор
Мая Буюклийска
Технически редактор
Цветана Поповска
Научен редактор
Инж. Татяна Влаева
Художник
Светла Георгиева
Коректор
Янка Петрова