Промени – Конан - часът на дракона – Роберт Хоуърд

dao ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Брой страници
144
Цена
1.30 лв.
dao ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Бележки
На корицата авторът е посочен като Роберт Хоуърд.
На корицата авторът е посочен като Роберт Хоуърд.
Роберт Хоуърд е грешно изписване на Робърт Хауард.
Rinaldo ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Бележки
На корицата авторът е посочен като Роберт Хоуърд.
Роберт Хоуърд е грешно изписване на Робърт Хауард.
На корицата авторът е посочен като Роберт Хоуърд.
Роберт Хоуърд е грешно изписване на „Робърт Хауърд“.
dao ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Анотация
1. Спящият, събуди се!

Трепнаха кадифените завеси .......
1. Спящият, събуди се!

Трепнаха кадифените завеси, заблещукаха пламъците на ви-соките свещи и плиснаха по стените вълна от играещи сенки. Четиримата мъже стояха около маса от черно дърво, върху която беше положен гравиран саркофаг от зелен яспис. Всеки от тях държеше свещ със странна форма и причудлива светли¬на. В залата цареше гробна тишина. Нощ покриваше света и безумен вятър виеше в тъмните клони на дърветата.
Четири чифта пламнали от вълнение очи бяха устремени към дългия зелен ковчег. Загадъчните йероглифи по неговата повърхност като дракони се преплитаха при трепкащата свет-лина на свещите.
Човекът при долния край на саркофага се наведе и с пламъка на свещта начерта във въздуха някакви мистични знаци. След това постави свещта в златна чаша, произнесе неразбираеми за спътниците си заклинания и от широката хермелинова дреха извади сияеща огнена топка.
Тримата въздъхнаха дълбоко. Мургавият едър човек, който стоеше откъм страната на саркофага, прошепна.
— Сърцето на Ариман!
Rinaldo ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Брой страници
144
144
Rinaldo ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Брой страници
144
144
dao ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Записът е непълен
1
Причина защо е непълен
Липсва последна страница
ventcis ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Автор
Робърд Хоуард
Роберт Хоуърд