Промени – Аутсайдерът – Маркъс Зюсак

Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Категория
Художествена литература
···················· Съвременни романи и повести
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Издател
„ПЕРГАМЕНТ ПРЕС“
ИК „Пергамент Прес“
ventcis ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Сканирани страници
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Сканирани страници
Брой сканове
4
7
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
УДК
820(94)-31
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Markus Zusak The Underdog
Copyright © Markus Zusak, 1999
Излязла от печат
08.12.2014
Художник
Ian Keltie; Inti St. Clair/Gettyimages; BasPhoto/Shutterstock
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Категория
···················· Съвременни романи и повести
···················· Романи и повести за деца
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Жанр
Четиво за тийнейджъри (юноши)
Категория
···················· Романи и повести за деца
···················· Съвременни романи и повести