Промени – Шестото измиране – Джеймс Ролинс

vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Брой страници
496
УДК
820(73)-312.4
Тип
роман
Бележки за изданието, от което е направен преводът
James Rollins
The 6th Extinction
© 2014 by James Czajkovski
Авторска серия
Сигма Форс
Сигма Форс; Отряд СИГМА
Източници
http://www.bard.bg/book/?id=1968
Причина защо е непълен
Липсва сканирана последна страница
Цена
15,99 лв. / 8,20 €
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Формат
84/108/32
Съдържание
Благодарности . . . 7
Исторически бележки . . . 9
Научни бележки . . . 10
I. Тъмен генезис . . . 23
. . . 1 . . . 25
. . . 2 . . . 37
. . . 3 . . . 47
. . . 4 . . . 59
. . . 5 . . . 66
. . . 6 . . . 77
. . . 7 . . . 92
. . . 8 . . . 109
. . . 9 . . . 126
. . . 10 . . . 138
II. Фантомният бряг . . . 141
. . . 11 . . . 143
. . . 12 . . . 156
. . . 13 . . . 173
. . . 14 . . . 186
. . . 15 . . . 201
. . . 16 . . . 216
III. Нос Ад . . . 231
. . . 17 . . . 233
. . . 18 . . . 249
. . . 19 . . . 265
. . . 20 . . . 282
. . . 21 . . . 300
. . . 22 . . . 305
. . . 23 . . . 322
. . . 24 . . . 340
IV. Децивилизация . . . 357
. . . 25 . . . 359
. . . 26 . . . 377
. . . 27 . . . 388
. . . 28 . . . 402
. . . 29 . . . 409
. . . 30 . . . 421
. . . 31 . . . 430
. . . 32 . . . 438
. . . 33 . . . 452
. . . 34 . . . 465
Епилог . . . 477
Бележки към читателите: истина или измислица . . . 478
Записът е непълен
1
Причина защо е непълен
Липсва сканирана последна страница
Печатница
„Полиграфюг“ АД, Хасково
Печатни коли
31
Поредност на изданието
Първо
Редактор
Иван Тотоманов
Компютърна обработка
ИК „Бард“ ООД, Екатерина Иванова
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Излязла от печат
03.08.2015
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Език, от който е преведено
Английски
английски
Подвързия
Мека
мека
Националност
Американска
американска
К
1910-591c7f2d7eb3f.jpg
Поредност на изданието
Първо
първо