Промени – Лили Чудото в страната на лилипутите – Книстер

vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Формат
140×200
Жанр
Романи и повести за деца
УДК
830-93-31
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Hexe Lilli in Lilliput (Hexe Lilli #19)
by Knister, Birgit Rieger (Illustrator)
© 2009 by Arena Verlag GmbH, Würzburg, Germany
Съдържание
Първа глава / 9
Втора глава / 21
Трета глава/ 47
Четвърта глава / 77
Пета глава / 93
С илюстрации
1
Издателска поредица
Лили Чудото
№ в поредицата
19
Други полета
Разпространява Booktrading Ltd.
Печатница
ПК „Д. Благоев“, София
ПК „Димитър Благоев“
Град на издателя
София
Година на издаване
2014