Промени – Черното слънце – Джеймс Туайнинг

vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
УДК
820-312.4
Националност
Американска
английска
Бележки за изданието, от което е направен преводът
The Black Sun (Tom Kirk, #2)
by James Twining
№ в Моята библиотека
8112
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
К
593a76827889a.jpg
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Съдържание
Благодарности . . . 5
Посвещение . . . 7
Историческа справка . . . 9
Пролог . . . 13
. . . 1 . . . 15
Първа част . . . 19
. . . 2 . . . 21
. . . 3 . . . 26
. . . 4 . . . 29
. . . 5 . . . 35
. . . 6 . . . 38
. . . 7 . . . 43
. . . 8 . . . 47
. . . 9 . . . 50
. . . 10 . . . 54
. . . 11 . . . 59
. . . 12 . . . 63
. . . 13 . . . 66
. . . 14 . . . 68
. . . 15 . . . 72
. . . 16 . . . 74
. . . 17 . . . 79
. . . 18 . . . 82
Втора част . . . 86
. . . 19 . . . 87
. . . 20 . . . 92
. . . 21 . . . 96
. . . 22 . . . 102
. . . 23 . . . 105
. . . 24 . . . 109
. . . 25 . . . 116
. . . 26 . . . 119
. . . 27 . . . 122
. . . 28 . . . 126
. . . 29 . . . 130
. . . 30 . . . 134
. . . 31 . . . 137
. . . 32 . . . 139
. . . 33 . . . 144
. . . 34 . . . 149
. . . 35 . . . 153
. . . 36 . . . 159
. . . 37 . . . 162
. . . 38 . . . 165
. . . 39 . . . 170
. . . 40 . . . 175
. . . 41 . . . 177
. . . 42 . . . 181
. . . 43 . . . 185
. . . 44 . . . 189
. . . 45 . . . 192
. . . 46 . . . 196
. . . 47 . . . 198
. . . 48 . . . 203
. . . 49 . . . 204
. . . 50 . . . 209
Трета част . . . 216
. . . 51 . . . 217
. . . 52 . . . 221
. . . 53 . . . 223
. . . 54 . . . 229
. . . 55 . . . 233
. . . 56 . . . 236
. . . 57 . . . 239
. . . 58 . . . 243
. . . 59 . . . 245
. . . 60 . . . 248
. . . 61 . . . 253
. . . 62 . . . 259
. . . 63 . . . 262
. . . 64 . . . 266
. . . 65 . . . 271
. . . 66 . . . 272
. . . 67 . . . 277
. . . 68 . . . 280
. . . 69 . . . 282
. . . 70 . . . 284
. . . 71 . . . 289
. . . 72 . . . 290
. . . 73 . . . 293
. . . 74 . . . 295
. . . 75 . . . 296
. . . 76 . . . 298
. . . 77 . . . 299
. . . 78 . . . 303
. . . 79 . . . 305
. . . 80 . . . 307
. . . 81 . . . 312
. . . 82 . . . 315
. . . 83 . . . 317
. . . 84 . . . 320
. . . 85 . . . 325
. . . 86 . . . 331
. . . 87 . . . 336
. . . 88 . . . 339
. . . 89 . . . 343
. . . 90 . . . 347
. . . 91 . . . 349
. . . 92 . . . 350
. . . 93 . . . 353
. . . 94 . . . 358
. . . 95 . . . 364
. . . 96 . . . 366
. . . 97 . . . 369
. . . 98 . . . 373
Епилог . . . 377
Благодарности . . . 5
Посвещение . . . 7
Историческа справка . . . 9
Пролог . . . 13
Първа част . . . 19
Втора част . . . 86
Трета част . . . 216
Епилог . . . 377