Промени – Лечебно дишане – Мустафа Картал

NMereva ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Елен Кирчева
Елен Кирчена
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в Моята библиотека
8580
Silverkata ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Жанр
Здраве и алтернативна медицина
УДК
615.825.1
Тип
ръководство
научнопопулярен текст
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Mustafa Kartal
Nefesle İyileşme, 2012
Анотация
Мустафа Картал е възпитаник на вокалния факултет в Академията за изящни изкуства към университета „Мимар Синан“, а след това и на висшия оперен факултет. През 1979 г. започва оперната си кариера в Истанбулската държавна опера и балет. Завършва магистратура и става сертифициран обучител от ICF Coaching. Усъвършенства дихателните техники пранаяма и кокю хо и издава първата си книга Магическата сила на дишането. В следващата си книга Дихателна терапия представя свои разработки в областта на холотерапията, а Гласови техники е настолен учебник за учениците и студентите по музика и пеене. Досега е издал книгите: Всичко може да се промени, Лечебно дишане, Осъзнаване на дишането и Изкуството да дишаме. Води курсове и изнася лекции за усъвършенстване на техниките на дишане. Пише статии, взема участие в международни форуми, свързани с дихателните терапии.Като механизъм за постигане на задълбочено мислене и промяна в начина на живот дихателните практики заемат важно място в личностното развитие. Чрез тях човек се научава как да се освободи от тревогата и напрежението, как да намали притеснението, как да се избави от стреса. Нещо повече — би се справил с редица неразположения и болестни състояния. По тази причина в наши дни те се прилагат масово във всички видове лечения — и чрез класическата, и чрез алтернативната медицина, още повече че категорично способстват за възприемането на позитивните учения. Предложените в настоящата книга дихателни упражнения са препоръчителни за всеки и са достъпен начин той да си осигури личностно развитие на физическо, духовно, емоционално и космическо ниво. Конкретни примери сочат, че правилното дишане осигурява оптималните условия за пълноценното протичане на процесите в нашия организъм, а само здрав човек може да има щастлив, спокоен и хармоничен живот.
Като механизъм за постигане на задълбочено мислене и промяна в начина на живот дихателните практики заемат важно място в личностното развитие. Чрез тях човек се научава как да се освободи от тревогата и напрежението, как да намали притеснението, как да се избави от стреса. Нещо повече — би се справил с редица неразположения и болестни състояния. По тази причина в наши дни те се прилагат масово във всички видове лечения — и чрез класическата, и чрез алтернативната медицина, още повече че категорично способстват за възприемането на позитивните учения. Предложените в настоящата книга дихателни упражнения са препоръчителни за всеки и са достъпен начин той да си осигури личностно развитие на физическо, духовно, емоционално и космическо ниво. Конкретни примери сочат, че правилното дишане осигурява оптималните условия за пълноценното протичане на процесите в нашия организъм, а само здрав човек може да има щастлив, спокоен и хармоничен живот.
Информация за автора
Мустафа Картал е възпитаник на вокалния факултет в Академията за изящни изкуства към университета „Мимар Синан“, а след това и на висшия оперен факултет. През 1979 г. започва оперната си кариера в Истанбулската държавна опера и балет. Завършва магистратура и става сертифициран обучител от ICF Coaching. Усъвършенства дихателните техники пранаяма и кокю хо и издава първата си книга Магическата сила на дишането. В следващата си книга Дихателна терапия представя свои разработки в областта на холотерапията, а Гласови техники е настолен учебник за учениците и студентите по музика и пеене. Досега е издал книгите: Всичко може да се промени, Лечебно дишане, Осъзнаване на дишането и Изкуството да дишаме. Води курсове и изнася лекции за усъвършенстване на техниките на дишане. Пише статии, взема участие в международни форуми, свързани с дихателните терапии.
Брой сканове
0
10
Други полета
Книгата е отпечата на хартия от устойство управлявани гори от мрежата на PEFC CHAIN OF CUSTOSY.
Бележки
Празни страници: 4, 6 и 10.
Записът е непълен
1
Печатница
Печатна база СИЕЛА
„Мултипринт“ ООД
Излязла от печат
09.2012
Издател
Сиела
Сиела Норма АД; Green Master Group Ltd.
Адрес на издателя
1510 София, бул. Владимир Вазов № 9
бул. „Владимир Вазов“ №9, 1510
Консултант
Айтур Турай
Оформление на корица
Дамян Дамянов
Silverkata ·
Поле Стара стойност Нова стойност
К
2332-59477b4274289.jpg