Промени – Синдер – Мариса Мейър

Silverkata ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Език, от който е преведено
Английски
английски
Тип
Роман
роман
Националност
САЩ
американска (не е указано)
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Marissa Meyer
Cinder (2012)
Nb Scans
6
9
Бележки
Празни страници: 4, 6 и 352
Записът е непълен
1
Поредност на изданието
Първо
първо
Цена
12,90
12,90 лв.