Промени – Онзи, който убие дракона – Лейф Г. В. Першон

NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Категория
Художествена литература
·········· Трилър
Silverkata ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Година на превод
2014
2014 (не е указано)
УДК
839.7-312.4
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Leif GW Persson
Den som dödar draken (2008)
Брой сканове
0
4
Издателска поредица
Съвременни трилъри
Бележки
Празни страници: 4.
Записът е непълен
1
Печатница
„Инвестпрес“
„Инвестпрес“ АД
Излязла от печат
01.09.2014
Адрес на издателя
ул. „Иван Вазов“ №36, 1000
Цена
19,00 лв.
Художник
Стефан Касъров
Jorn H Moen