Промени – Домът на мис Перигрин за чудати деца – Рансъм Ригс

Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
ЗК
3450-59edc45de312e.jpg
Nb Scans
0
4
Излязла от печат
07.05.2014
Адрес на издателя
жк „Младост“ 1, бул. „Цариградско шосе“ 115Н, ет.3
Предпечатна подготовка
ИК „Бард“ ООД, Надежда Петрова
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в Моята библиотека
9513