Промени – Обици и змии – Хитоми Канехара

Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в Моята библиотека
8541
NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Теми
Еротика; Контракултура; Постмодернизъм; Секс; Четиво само за възрастни
Жанр
проза
Психологически трилър; Съвременен роман (XXI век)
Категория
Художествена литература
···················· Съвременни романи и повести
dijon ·
Поле Стара стойност Нова стойност
УДК
895.6-31
ISBN
9789544915148
978-954-491-514-8
Тип
роман
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Hitomi Kanehara
SNAKES AND EARRINGS

Copyright © Hitomi Kanehara 2004
All rights reserved.
First published in Japanese by Shueisha, Inc., Tokyo, Japan.
Издателска поредица
Отвъд
Печатница
Полиграфически комплекс Жанет 45, Пловдив
Адрес на издателя
бул. „Александър Стамболийски“ 9, 4004 Южна промишлена зона, Пловдив
бул. „Александър Стамболийски“ №9
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в поредицата
3