Промени – Звезден прах – Дончо Цончев

zelenkroki ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Редактор
Стефан Поптонев
Художествен редактор
Тотю Данов
Технически редактор
Сашо Георгиев
Рецензент
Камен Калчев
Художник
Веселин Павлов
Коректор
Надя Въргулева
Тип
сборник разкази
Издател
Партиздат
Pub city
София
Адрес на издателя
София, бул. „В. И. Ленин“ №47
Националност
българска (не е указано)
Поредност на изданието
1
Данни за печата
ПК „Д. Благоев“ - София, ул. „Н. Ракитин“ №2
Дадена за набор/печат
3.IX.1980
Подписана за печат
21.XI.1980
Излязла от печат
м. януари
Печатни коли
16
Издателски коли
13,44
УИК
13,22
Формат
84x108/32
Код / Тематичен номер
22/95362/12311/5605-40-81
Издателски №
6531
Номер
Б-3
Тираж
27115
Подвързия
мека
Език
български (не е указано)
zelenkroki ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Съдържание
СЪДЪРЖАНИЕ

Обратният лъч .. 2
Минчовци .. 14
Печалбата .. 20
Нож от баща ми .. 28
Сингапур .. 34
Акробатът .. 41
Звезден. прах .. 46
Умри, но дай връзка .. 51
Колиба в лозето .. 56
Четири хубавици в гората .. 64
Надалеч и завинаги .. 70
Времето работи за нас .. 77
Обедът .. 83
Желязната мрежа .. 89
Огнището .. 96
И животът има трети рунд .. 105
Ако бях собственик на света .. 112
Ситното .. 118
Влаковете .. 124
Тунел .. 129
Асфалт .. 136
Портрет за вечни времена .. 143
Огледалото .. 148
Златотърсачът .. 153
Йосиф .. 158
Пазачът .. 166
Влагата .. 174
Петелът .. 178
Кукувден .. 185
Семеен празник .. 192
Старецът и реката .. 195
Другите .. 204
zelenkroki ·
Поле Стара стойност Нова стойност
К
585efb1ac7545.jpg
zelenkroki ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Цена
1,42
zelenkroki ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Националност
българска (не е указано)
българска (не е посочено)
Език
български (не е указано)
Жанр
проза
Категория
···················· Съвременна българска проза: разкази и новели
vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
ЗК
355-585efb1ac7731.jpg
vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Жанр
проза
Съвременна българска проза: разкази и новели
УДК
886.7-32
Език
български
Съдържание
СЪДЪРЖАНИЕ

Обратният лъч .. 2
Минчовци .. 14
Печалбата .. 20
Нож от баща ми .. 28
Сингапур .. 34
Акробатът .. 41
Звезден. прах .. 46
Умри, но дай връзка .. 51
Колиба в лозето .. 56
Четири хубавици в гората .. 64
Надалеч и завинаги .. 70
Времето работи за нас .. 77
Обедът .. 83
Желязната мрежа .. 89
Огнището .. 96
И животът има трети рунд .. 105
Ако бях собственик на света .. 112
Ситното .. 118
Влаковете .. 124
Тунел .. 129
Асфалт .. 136
Портрет за вечни времена .. 143
Огледалото .. 148
Златотърсачът .. 153
Йосиф .. 158
Пазачът .. 166
Влагата .. 174
Петелът .. 178
Кукувден .. 185
Семеен празник .. 192
Старецът и реката .. 195
Другите .. 204
СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение от автора .. 5
Обратният лъч .. 7
Минчовци .. 14
Печалбата .. 20
Нож от баща ми .. 28
Сингапур .. 34
Акробатът .. 41
Звезден. прах .. 46
Умри, но дай връзка .. 51
Колиба в лозето .. 56
Четири хубавици в гората .. 64
Надалеч и завинаги .. 70
Времето работи за нас .. 77
Обедът .. 83
Желязната мрежа .. 89
Огнището .. 96
И животът има трети рунд .. 105
Ако бях собственик на света .. 112
Ситното .. 118
Влаковете .. 124
Тунел .. 129
Асфалт .. 136
Портрет за вечни времена .. 143
Огледалото .. 148
Златотърсачът .. 153
Йосиф .. 158
Пазачът .. 166
Влагата .. 174
Петелът .. 178
Кукувден .. 185
Семеен празник .. 192
Старецът и реката .. 195
Другите .. 204
Брой сканове
4
7
Други полета
c/o Jusautor, Sofia
Печатница
ПК „Д. Благоев“ - София, ул. „Н. Ракитин“ №2
ПК „Димитър Благоев“
Излязла от печат
м. януари
януари
Цена
1,42
1,42 лв.