Джим Бъчър
Фуриите на Калдерон
Промени

Silverkata ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Авторска серия
Кодексът на Алера; Кодексът Алера
Кодексът на Алера
Silverkata ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Записът е непълен
1
Silverkata ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Формат
60/90/16
60×90/16
Теми
Епическо време (епоха на герои)
Nb Scans
0
10
Бележки
Празни страници: 2, 6, 8 и 480.
Записът е непълен
1
Излязла от печат
09.09.2013 г.
Адрес на издателя
ул. „Иван Вазов“ № 36, 1000
Предпечатна подготовка
Колибри