Промени – Боен клуб – Чък Паланюк

vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Формат
20×13
130×200
Теми
Екранизирано
Жанр
Съвременен роман (XX век)
Съвременен роман (XX век); Трилър
УДК
820(73)-31
ISBN
9789543893157
978-954-389-073-6
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Fight Club
© 1996 by Chuck Palahniuk
Бележки
1. издание от 2001 г. — изд. „I.Net“
Източници
http://www.bg.cobiss.net
Печатница
„Експреспринт“ ООД
Поредност на изданието
първо
второ (не е указано)
Оформление на корица
Димитър Стянов — Димо
Димитър Стоянов — Димо
vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в Моята библиотека
8294