Промени – Невидимото дете – Туве Янсон

Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Категория
···················· Приказки
№ в Моята библиотека
8419
vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Подзаглавие
Библиотека Вълшебници
Година на превод
1978
Други автори
Теодора Джебарова (предговор)
УДК
ДЧ894.541-32
Тип
сборник; приказки
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Тove Jansson
Det osynliga barnet
Holger Schildts Förlag
Съдържание
Пролетна песен / 8
Една страшна история / 21
Филифьонката, която вярваше в бедствия / 36
Приключението с последния змей в света / 58
Хемулът, който обичаше тишина / 73
Приказката за невидимото дете / 95
Тайната на хатифнатите / 112
Седрик / 134
Елхата / 145
Издателска поредица
Библиотека „Вълшебници“
Печатница
ДПК Д Благоев София
ДПК „Димитър Благоев“
Дадена за набор/печат
23. XI.77
23. XI. 1977
Подписана за печат
16.I.78
16. I. 1978
Излязла от печат
20.VII.78
20. VII. 1978
Адрес на издателя
Издателство Отечество - София, Бул. Г Трайков 2а
бул. „Г. Трайков“ 2а
Художник на илюстрациите
Туве Янсон