Юлияна Гарчева, Ангелина Манова
Математика за 2. клас

Автор
Юлияна Гарчева, Ангелина Манова
Заглавие
Математика за 2. клас
Алтернативно заглавие
Математика за втори клас
Издателска поредица
Чуден свят
Тип
Учебник
Националност
Българска
Език
български
Поредност на изданието
Първо
Категория
Учебна литература
Теми
Математика за 2. клас
Редактор
Невена Чардакова
Художник
Петко Минчев
Художник на илюстрациите
Стефана Радкова, Маглена Константинова
Художествен редактор
Бояна Павлова
Технически редактор
Мариана Димитрова
Рецензент
Галина Найденова
Коректор
Жана Ганчева
Издател
„Просвета — София“ АД
Град на издателя
София
Година на издаване
2017
Адрес на издателя
1618, ул. „Земеделска“ №2
Печатница
„Дедракс“ АД
Други полета
Графичен дизайн: ЕТ „ТерАРТ“ — Кръсто Терзиев
Носител
хартия
Печатни коли
16
Издателски коли
16
Формат
60×90/8
Код / Тематичен номер
10203107309
Брой страници
128
Подвързия
Мека
С илюстрации
да
ISBN
978-954-01-3377-5
Съдържание
Съдържание:

1. Числата до 20. Събиране и изваждане без преминаване (начален преговор) / 4
2. Събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване (начален преговор) / 6
3. Числата 10, 20, 30… 100. Събиране и изваждане с тях (начален преговор) / 8
4. Самопроверка / 9
5. Числата от 21 до 100 / 10
6. Представяне на числата от 21 до 100 като сбор от десетици и единици / 11
7. Редица на числата от 1 до 100 / 12
8. Сравняване на числата до 100 / 13
9. Дециметър. Метър /14
10. Дециметър. Метър (затвърдяване) / 15
11. Събиране на двуцифрени числа с едноцифрени (20 + 4) / 16
12. Изваждане от двуцифрени числа(24 — 4; 24 — 20) / 17
13. Събиране и изваждане (затвърдяване). Разместително свойство на събирането / 18
14. Събиране и изваждане (затвърдяване) / 19
15. Събиране на двуцифрени числа с едноцифрени (22 + 2) / 20
16. Изваждане на едноцифрени числа от двуцифрени (24 — 2) / 21
17. Скоби. Съдружително свойство на събирането / 22
18. Събиране и изваждане (затвърдяване) / 23
19. Събиране на двуцифрени числа с двуцифрени (22 + 12) / 24
20. Изваждане на двуцифрени числа от двуцифрени (34 — 12) / 25
21. Събиране и изваждане (затвърдяване) / 26
22. Събиране и изваждане (затвърдяване) / 27
23. Обиколка на правоъгълник и на триъгълник / 28
24. Събиране и изваждане (затвърдяване) / 29
25. Неизвестно събираемо / 30
26. Събиране и изваждане (затвърдяване) / 31
27. Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване (обобщение) / 32
28. Събиране на двуцифрени числа с едноцифрени (26 + 4) / 34
29. Изваждане на едноцифрени числа от двуцифрени (30 — 4) / 35
30. Събиране и изваждане (затвърдяване) / 36
31. Събиране и изваждане (затвърдяване) / 37
32. Събиране на двуцифрени числа с едноцифрени с преминаване (26 + 6) / 38
33. Изваждане на едноцифрени числа от двуцифрени (32 — 6) / 39
34. Събиране и изваждане (затвърдяване) / 40
35. Събиране и изваждане (затвърдяване) / 41
36. Събиране на двуцифрени числа с двуцифрени (26 + 14) / 42
37. Изваждане на двуцифрени числа от двуцифрени (40 — 14) / 43
38. Събиране и изваждане (затвърдяване) / 44
39. Събиране и изваждане (затвърдяване) / 45
40. Събиране на двуцифрени числа с двуцифрени със сбор 100 (82 + 18) / 46
41. Изваждане на двуцифрени числа от 100 (100 — 18) / 47
42. Събиране и изваждане (затвърдяване) / 48
43. Събиране и изваждане (затвърдяване) / 49
44. Видове триъгълници според страните / 50
45. Видове триъгълници според страните (затвърдяване) / 51
46. Събиране на двуцифрени числа с двуцифрени с преминаване (26 + 16) / 52
47. Изваждане на двуцифрени числа от двуцифрени (42 — 16) / 53
48. Събиране и изваждане (затвърдяване) / 54
49. Събиране и изваждане (затвърдяване) / 55
50. Събиране и изваждане (затвърдяване) / 56
51. Събиране и изваждане (затвърдяване) / 57
52. Събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване (обобщение) / 58
53. Самопроверка / 60
54. Умножение / 62
55. Множител. Произведение / 63
56. Разместително свойство на умножението / 64
57. Умножение (затвърдяване) / 65
58. Деление / 66
59. Умножение и деление (затвърдяване) / 67
60. Умножение с 1 / 68
61. Деление с 1 / 69
62. Умножение с 2 / 70
63. Деление с 2 / 71
64. Умножение и деление (затвърдяване) / 72
65. Умножение и деление (затвърдяване) / 73
66. Умножение с 3 / 74
67. Деление с 3 / 75
68. Умножение и деление (затвърдяване) / 76
69. Умножение и деление (затвърдяване) / 77
70. Умножение и деление (затвърдяване) / 78
71. Умножение и деление (затвърдяване) / 79
72. Умножение с 4 / 80
73. Деление с 4 / 81
74. Съдружително свойство на умножението / 82
75. Умножение и деление (затвърдяване) / 83
76. Ред на действията / 84
77. Умножение и деление (затвърдяване) / 85
78. Умножение с 5 / 86
79. Деление с 5 / 87
80. Умножение и деление (затвърдяване) / 88
81. Умножение и деление (затвърдяване) / 89
82. Умножение и деление с 1, 2, 3, 4 и 5 (обобщение) / 90
83. Умножение с 6 / 92
84. Деление с 6 / 93
85. Умножение и деление (затвърдяване) / 94
86. Умножение и деление (затвърдяване) / 95
87. Умножение със 7 / 96
88. Деление със 7 / 97
89. Умножение и деление (затвърдяване) / 98
90. Умножение и деление (затвърдяване) / 99
91. Умножение с 8 / 100
92. Деление с 8 / 101
93. Умножение и деление (затвърдяване) / 102
94. Умножение и деление (затвърдяване) / 103
95. Умножение с 9 / 104
96. Деление с 9 / 105
97. Умножение и деление (затвърдяване) / 106
98. Умножение и деление (затвърдяване) / 107
99. Умножение и деление (затвърдяване). Неизвестен множител / 108
100. Умножение и деление (затвърдяване) / 109
101. Умножение с 10 / 110
102. Деление с 10 / 111
103. Умножение с 0. Деление на 0 с число / 112
104. Умножение и деление (затвърдяване) / 113
105. Минута / 114
106. Денонощие / 115
107. Седмица. Месец. Година / 116
108. Мерни единици за време (затвърдяване) / 117
109. Умножение и деление (обобщение) / 118
110. Самопроверка / 120
111. Числата до 100. Събиране и изваждане (годишен преговор) / 122
112. Умножение и деление (годишен преговор) / 124
Бележки
© Юлияна Николова Гарчева, Ангелина Филипова Манова-Мунтова, 2017 г.
© Маглена Иванова Константинова — художник на илюстрациите на корицата, 2017 г.
© Стефана Радкова Радкова — художник на илюстрациите, 2017 г.
© Петко Енчев Минчев — художник на корицата, 2017 г.
Въведено от
ventcis
Създадено на
Обновено на

Корици 2