Промени – Домът на скитащите – Александър Мирер

vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Издателска поредица
Библиотека „Фантастика“
Фантастика
№ в поредицата
33
Източници
Номерацията на поредицата е дадена в книга № 6400 "Немски фантастични разкази", стр.300-303