Владимира Ангелова, Стела Дойчинова
Математика за 2. клас

Автор
Владимира Ангелова, Стела Дойчинова
Заглавие
Математика за 2. клас
Алтернативно заглавие
Математика за втори клас
Издателска поредица
Голямото приключение
Тип
Учебник
Националност
Българска
Език
български
Поредност на изданието
Първо
Категория
Учебна литература
Теми
Математика за 2. клас
Редактор
Катя Георгиева, Невена Чардакова
Художник
„ХРИС 2001“ ЕООД
Художник на илюстрациите
„ХРИС 2001“ ЕООД
Художествен редактор
Вихра Янчева
Технически редактор
Мариана Димитрова
Рецензент
Ваня Борисова, Росица Рангелова
Коректор
Жана Ганчева
Издател
„Просвета Плюс“ ЕООД
Град на издателя
София
Година на издаване
2017
Адрес на издателя
1618, ул. „Земеделска“ №2
Печат
„Лито Балкан“ АД
Други полета
Графичен дизайн: „ХРИС 2001“ ЕООД
В учебника са използвани снимки от Shutterstock.
Носител
хартия
Печатни коли
15,50
Издателски коли
15,50
Формат
60×90/8
Код / Тематичен номер
10203207310
Брой страници
124
Подвързия
Мека
С илюстрации
да
ISBN
978-619-222-125-6
Съдържание
СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 20. ЧИСЛАТА 10, 20, 30… 90, 100.
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ (ПРЕЕОВОР)

1. ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 20. ЧИСЛАТА 10, 20, 30… 90, 100 4
2. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 20 БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ 5
3. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 20 С ПРЕМИНАВАНЕ. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА 10, 20, 30… 90, 100 6
4. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ 7
5. ТРИЪЕЪЛНИК, КВАДРАТ, ПРАВОЪЕЪЛНИК, КРЪГ, ОТСЕЧКА. ИЗМЕРВАНЕ. ЧЕРТАНЕ 8
6. ИГРА 9

ЧИСЛАТА 21, 22, 23… 99, 100

7. ЧИСЛАТА ОТ 21 ДО 100 10
8. ЧИСЛАТА ОТ 21 ДО 100 12
9. СРАВНЯВАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 100 13
10. РЕДНО ЗНАЧЕНИЕ НА ЧИСЛАТА ДО 100 14
11. ДЕЦИМЕТЪР 15
12. МЕТЪР 16
13. МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ МЕТЪР, ДЕЦИМЕТЪР И САНТИМЕТЪР 17
14. ЧИСЛАТА ДО 100. МЕРНИ ЕДИНИЦИ ЗА ДЪЛЖИНА 18

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 100 БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ

15. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА
ОТ ВИДА 30+4; 34-4; 34–30 19
16. РАЗМЕСТИТЕЛНО СВОЙСТВО НА СЪБИРАНЕТО 20
17. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 24+3; 27–3 21
18. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 24+3; 27–3 22
19. СЪДРУЖИТЕЛНО СВОЙСТВО НА СЪБИРАНЕТО. СКОБИ 23
20. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 34+20; 54–20 24
21. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 34+20; 54–20 25
22. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ 26
23. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ 27
24. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 35+23; 58–23 28
25. НЕИЗВЕСТНО СЪБИРАЕМО 29
26. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 35+23; 58–23 30
27. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ С МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ДЪЛЖИНА 31
28. ГЕОМЕТРИЧНА фИГУРА. ОБИКОЛКА НА ТРИЪГЪЛНИК, ПРАВОЪГЪЛНИК И КВАДРАТ 32
29. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 100 БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ 34

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 100 С ПРЕМИНАВАНЕ

30. СЪБИРАНЕ НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 26+4; 97+3 36
31. ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 30-4; 100–3 37
32. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 26+4; 30–4 И 97+3; 100–3 38
33. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 26+4; 30–4 И 97+3; 100–3 39
34. СЪБИРАНЕ НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 27+5 40
35. ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 32–5 41
36. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 27+5; 32–5 42
37. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 27+5; 32–5 43
38. ВИДОВЕ ТРИЪГЪЛНИЦИ СПОРЕД ДЪЛЖИНИТЕ НА СТРАНИТЕ ИМ 44
39. ВИДОВЕ ТРИЪГЪЛНИЦИ СПОРЕД ДЪЛЖИНИТЕ
НА СТРАНИТЕ ИМ 45
40. СЪБИРАНЕ НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 26+14 46
41. ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 40–14 47
42. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 26+14; 40–14 48
43. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 26+14; 40–14 49
44. СЪБИРАНЕ НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 27+15 50
45. ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 42–15 51
46. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 27+15; 42–15 52
47. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 27+15; 42–15 53
48. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 76+24; 100–24 54
49. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 76+24; 100–24 55
50. СЪБИРАНЕ НА ТРИ ЧИСЛА 56
51. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 100 С ПРЕМИНАВАНЕ 57
52. ИГРА 59

ТАБЛИЧНО УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ

53. ДЕЙСТВИЕ УМНОЖЕНИЕ 60
54. МНОЖИТЕЛ. ПРОИЗВЕДЕНИЕ 61
55. РАЗМЕСТИТЕЛНО СВОЙСТВО НА УМНОЖЕНИЕТО 62
56. ДЕЙСТВИЕ ДЕЛЕНИЕ 63
57. ДЕЛИМО. ДЕЛИТЕЛ. ЧАСТНО 64
58. ПРОВЕРКА НА ДЕЛЕНИЕТО С УМНОЖЕНИЕ 65
59. УМНОЖЕНИЕ С ЧИСЛОТО 2 66
60. ДЕЛЕНИЕ С ЧИСЛОТО 2 67
61. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ С ЧИСЛОТО 2 68
62. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ С ЧИСЛОТО 2 69
63. УМНОЖЕНИЕ С ЧИСЛОТО 3 70
64. ДЕЛЕНИЕ С ЧИСЛОТО 3 71
65. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ С ЧИСЛОТО 3 72
66. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ С ЧИСЛОТО 3 73
67. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ С ЧИСЛОТО 3 74
68. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ С ЧИСЛОТО 3 75
69. УМНОЖЕНИЕ С ЧИСЛОТО 4 76
70. ДЕЛЕНИЕ С ЧИСЛОТО 4 77
71. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ С ЧИСЛОТО 4 78
72. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ С ЧИСЛОТО 4 79
73. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ С ЧИСЛОТО 4 80
74. НЕИЗВЕСТЕН МНОЖИТЕЛ 81
75. УМНОЖЕНИЕ С ЧИСЛОТО 5 82
76. ДЕЛЕНИЕ С ЧИСЛОТО 5 83
77. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ С ЧИСЛОТО 5 84
78. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ С ЧИСЛОТО 5 85
79. ЧАС. МИНУТА 86
mi’ 80. ДЕНОНОЩИЕ 87
m 81. УМНОЖЕНИЕ C ЧИСЛОТО 6 88
m 82. ДЕЛЕНИЕ C ЧИСЛОТО 6 89
mt>’ 83. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ C ЧИСЛОТО 6 90
mi’ 84. УМНОЖЕНИЕ И ЛЕЛЕНИЕ С ЧИСЛОТО 6 91
mi’ 85. СЪДРУЖИТЕЛНО СВОЙСТВО НА УМНОЖЕНИЕТО 92
mi’ 86. УМНОЖЕНИЕ И ЛЕЛЕНИЕ С ЧИСЛОТО 6 93
87. УМНОЖЕНИЕ С ЧИСЛОТО 7 94
mi’ 88. ЛЕЛЕНИЕ С ЧИСЛОТО 7 95
mi’ 89. УМНОЖЕНИЕ И ЛЕЛЕНИЕ С ЧИСЛОТО 7 96
mi’ 90. УМНОЖЕНИЕ И ЛЕЛЕНИЕ С ЧИСЛОТО 7 97
91. СЕДМИЦА. МЕСЕЦ. РОДИНА 98
92. СЕДМИЦА. МЕСЕЦ. РОДИНА 99
mi’ 93. УМНОЖЕНИЕ С ЧИСЛОТО 8 100
mi’ 94. ДЕЛЕНИЕ С ЧИСЛОТО 8 101
mi] 95. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ С ЧИСЛОТО 8 102
mi] 96. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ С ЧИСЛОТО 8 103
г*’ 97. УМНОЖЕНИЕ С ЧИСЛОТО 9 104
98. ДЕЛЕНИЕ С ЧИСЛОТО 9 105
mi] 99. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ С ЧИСЛОТО 9 106
mi’ 100. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ С ЧИСЛОТО 9 107
mi] 101. УМНОЖЕНИЕ С ЧИСЛОТО 10 108
mi] 102. ДЕЛЕНИЕ С ЧИСЛОТО 10 109
mi’ юз. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ С ЧИСЛОТО 10 110
mi’ 104. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ С ЧИСЛОТО 1 111
105. УМНОЖЕНИЕ С ЧИСЛОТО 0. ДЕЛЕНИЕ НА НУЛАТА С ЧИСЛО 112
106. ТАБЛИЧНО УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ 113

ГОДИШЕН ПРЕГОВОР

107. ЧИСЛАТА ДО 100 114
108. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ С ЧИСЛАТА ДО 100 115
109. ТАБЛИЧНО УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ 116
110. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ 117
111. ЕЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ 118
112. ИГРА 120
Бележки
Трите имена на авторите: доц. д-р Владимира Стефанова Ангелова, Стела Пеева Дойчинова
Въведено от
ventcis
Създадено на
Обновено на

Корици 2