Етиен Касе
Евангелие от Юда
Промени

Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
УДК
232; 226; 229
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Кассе Э.
Евангелие от Иуды (2007)
(Лабиринты истины)
Анотация
Книгата отразява разследването на един нов документ, попаднал в ръцете на историците - така нареченото Евангелие от Юда. Съобщението на учените, че намереният текст ще отговори на много въпроси от библейската и църковната истории възбужда интереса на учените и обикновените хора от цял свят и представлява истинска сензация. Майсторът на журналистическите разследвания, френският журналист Етиен Касе, посвещава тази книга на сензационния документ и на въпросите, които той предизвиква. От нея става ясно кой в действителност е бил Юда Искариотски, какви са били отношенията му с Исус Христос и какви свидетелства има за нова трактовка на биографията на Юда. Касе излага своята гледна точка за Евангелието от Юда, базирайки се на огромно количество документи, които 5-членният му екип е проучил. Той прави шокиращият извод, че Евангелието от Юда е фалшификат, изфабрикуван през 16-ти век за конфронтация с официалната Църква.
Книгата отразява разследването на един нов документ, попаднал в ръцете на историците — така нареченото Евангелие от Юда. Съобщението на учените, че намереният текст ще отговори на много въпроси от библейската и църковната истории възбужда интереса на учените и обикновените хора от цял свят и представлява истинска сензация. Майсторът на журналистическите разследвания, френският журналист Етиен Касе, посвещава тази книга на сензационния документ и на въпросите, които той предизвиква.
От нея става ясно кой в действителност е бил Юда Искариотски, какви са били отношенията му с Исус Христос и какви свидетелства има за нова трактовка на биографията на Юда. Касе излага своята гледна точка за Евангелието от Юда, базирайки се на огромно количество документи, които 5-членният му екип е проучил. Той прави шокиращият извод, че Евангелието от Юда е фалшификат, изфабрикуван през 16-ти век за конфронтация с официалната Църква.
Съдържание
От редакцията
Предисловието от Етиен Касе към френското издание
Предисловието от Етиен Касе към руското издание

Част 1. Как започна всичко
Ние сега не сме просто сбирщина, да!
Щом сме се хванали за тая работа
За коптите, гностиците и Шенуда
Предчувствието на Юда
Тежък рок - тежка съдба
Не тайна вечеря
Всичко за нашия синигер
Ликвидирането на неграмотността от Генадий Таманцев
Запознаваме се със съдържанието на Евангелието от Юда
Отлично запазеният текст е фалшишикат
Уточняваме производствената задача

Част 2. Юда и отново Юда
Процесът започна
Отчетът на Софи
Новият завет и евангелистите
Юда Искариотски в концепцията на Новия Завет
Юда Искариотски, син на Симон
Евангелие от Матей
Евангелие от Марк
Евангелие от Лука
Евангелие от Йоан
Деянията на апостолите
Моите изводи
Отчетът на Жерар
Апокрифите изобщо в апокрифните Евангелия в частност
Евангелие от Филип
Евангелие от Варнава
А сега какво мисля аз за всичко това
Моят отчет
Неочакваните писма
Отчет на Ларионов и Таманцев /написал го Генадий Таманцев/
Коптският музей
Кодексът на Чакос, здравей и сбогом!
И отново в търсения

Част 3. Юда завинаги
Останахме само трима
"Живи сме. Но отидохме ..."
Тайното Евангелие от Марк. Главите за Юда
По нататъшната съдба на Таманцев и Ларионов

Послеслов
Теоретична част
Практическа част
Лирико-носталгична, последна част
От редакцията…3
Предисловието от Етиен Касе към френското издание…6
Предисловието от Етиен Касе към руското издание…13
Част 1. Как започна всичко
Ние сега не сме просто сбирщина, да!…17
Щом сме се хванали за тая работа…24
За коптите, гностиците и Шенуда…35
Предчувствието на Юда…42
Тежък рок — тежка съдба…48
Не тайна вечеря…60
Всичко за нашия синигер…67
Ликвидирането на неграмотността от Генадий Таманцев…71
Запознаваме се със съдържанието на „Евангелието от Юда“…78
Отлично запазеният текст е фалшификат…83
Уточняваме производствената задача…96

Част 2. Юда и отново Юда
Процесът започна…100
Отчетът на Софи…103
…Новият завет и евангелистите…103
…Юда Искариотски в концепцията на Новия Завет…116
…Юда Искариотски, син на Симон…116
…Евангелие от Матей…118
…Евангелие от Марк…128
…Евангелие от Лука…131
…Евангелие от Йоан…136
…Деянията на апостолите…144
Моите изводи…147
Отчетът на Жерар…15
…Апокрифите изобщо в апокрифните Евангелия в частност…150
…Евангелие от Филип…152
…Евангелие от Варнава…154
…А сега какво мисля аз за всичко това…174
Моят отчет…175
…Неочакваните писма…12
Отчет на Ларионов и Таманцев /написал го Генадий Таманцев/…193
…Коптският музей…196
…Кодексът на Чакос, здравей и сбогом!…198
…И отново в търсения…200

Част 3. Юда завинаги
Останахме само трима…203
„Живи сме. Но отидохме …“…204
Тайното Евангелие от Марк. Главите за Юда…208
По нататъшната съдба на Таманцев и Ларионов…218

Послеслов…220
…Теоретична част…220
…Практическа част222
…Лирико-носталгична, последна част…224
К
433-58692c41a3a2d.jpg
ЗК
433-58692c41a3c53.jpg
Nb Scans
4
13
Записът е непълен
1
Поредност на изданието
първо
Издател
Паритет
Издателстов „Паритет“
Цена
12.99лв.
12.99 лв.
Предпечатна подготовка
„Паритет“
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Адрес на издателя
София 1309 уп. Царибродска N 70 партер
ул. Парчевич №31, ет.1, офис 5
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Издател
Издателстов „Паритет“
Издателство „Паритет“