Мишел Жори
Жълтият прах на времето
Промени

NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Категория
·········· Фантастика
···················· Научна фантастика
ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
Райна Хр. Стефанова
Райна Хр. Стефанова (предговор)
Оформление
Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев
Данни за печата
ДП "Георги Димитров" София
Държавна печатница "Георги Димитров", София
Подписана за печат
30.VI,1990
30.VI.1990
Формат
70/100/32
70х100/32
Номер
Ч480 - 32
Ч 840 - 32