Доминго Сантос
Бъдеще несъвършено
Промени

ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Съдържание
Несъвършенствата на настоящето, В. Кънев - стр.5
ПРОЛОГ НА ИСТОРИКА, прев. Е. Папазова - стр.11
СМОГ, прев. П. Еремива - стр.15
СЪРДЕЧНИ СДЕЛКИ, прев. П. Еремива - стр.29
СТРАННО, прев. Е. Папазова - стр.41
ПРОГРАМАТА, прев. П. Еремива - стр.71
ГОСПОДИНЕ, ВАШАТА СМЕТКА НЕ СЪЩЕСТВУВА, прев. Е. Папазова - стр.112
ОТВЪД ОБЛАЦИТЕ, прев. Е. Папазова - стр.148
... АКО УТРЕ ТРЯБВА ДА УМРЕМ, прев. П. Еремива - стр.189
ПРИТЧА, прев. П. Еремива - стр.222
Несъвършенствата на настоящето, В. Кънев - стр.5
ПРОЛОГ НА ИСТОРИКА, прев. Е. Папазова - стр.11
СМОГ, прев. П. Еремиева - стр.15
СЪРДЕЧНИ СДЕЛКИ, прев. П. Еремиева - стр.29
СТРАННО, прев. Е. Папазова - стр.41
ПРОГРАМАТА, прев. П. Еремиева - стр.71
ГОСПОДИНЕ, ВАШАТА СМЕТКА НЕ СЪЩЕСТВУВА, прев. Е. Папазова - стр.112
ОТВЪД ОБЛАЦИТЕ, прев. Е. Папазова - стр.148
... АКО УТРЕ ТРЯБВА ДА УМРЕМ, прев. П. Еремиева - стр.189
ПРИТЧА, прев. П. Еремиева - стр.222
NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Категория
·········· Фантастика
···················· Научна фантастика
ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Заглавие
Бъдеще несвършено
Бъдеще несъвършено
Други автори
Венко Кънев
Венко Кънев (предговор)
Данни за печата
ДП "Георги Димитров" София
Държавна печатница "Георги Димитров", София
Формат
70/100/32
70х100/32
Номер
Ч860 - 32
Ч 860 - 32
ЕКП
95366 5637-138-89
95366.5637-138-89
Бележки
№08/074/89 - може би номер на поръчка