Пер Кристиян Йершилд
Жива душа
Промени

ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
Антоанета Приматарова-Милчева
Бележки
Антоанета Приматарова-Милчева, предговор, 1988
ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Библиотечно оформление
Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев
ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Съдържание
Другото лице на шведската фантастика – Антоанета Приматарова-Милчева (предговор) – стр. 5
Жива душа – Пер Кристиян Йершилд – стр. 11
NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Категория
·········· Фантастика
···················· Научна фантастика
ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Автор
П. Кр. Йершилд
Пер Кристиян Йершилд
Други автори
Антоанета Приматарова-Милчева
Антоанета Приматарова-Милчева (предговор)
Данни за печата
ДП "Георги Димитров" София
Държавна печатница "Георги Димитров" - София
Формат
70/100/32
70х100/32
Номер
Ч839.7
Ч 839.7