Промени – Вампирът Лестат – Ан Райс

vog ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Светлана Комогорова - Комата
Език, от който е преведено
ангийски
Година на превод
2012
Художник
Петър Станимиров
Коректор
Ина Тодорова
Компютърна обработка
Людмила Петрова
Предпечатна подготовка
Изток-Запад
Тип
роман (не е посочено)
Издател
Издателство "Изток-Запад"
Издателска поредица
Магика
Град на издателя
София
Publishing date
2012
Адрес на издателя
бул. "Цариградско шосе" 51
Националност
американска
Поредност на изданието
1
Данни за печата
Изток-Запад
Дадена за набор/печат
декември 2012
Излязла от печат
декември 2012
Печатни коли
32,5
Формат
16/60/90
Цена
19,90 лв.
ISBN
978-619-152-139-5, 619-152-139- 1
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Anne Rice
Vampire Listate
Sphere
Copyright 1985 by Anne O'Brien Rice and the Stanley Travis Rice Jr. Testamentary Trust
Анотация
Готическата тъма на „Интервю с вампир“ беше само началото на „Вампирските хроники“ на Ан Райс. Сега, най-сетне и на български език, във вихреното им и кърваво продължение се възправя следващият велик кръвопиец след граф Дракула - Лестат,
безсмъртният.
Събуден сред опиянението на рокаджийските времена, вампирът изгаря от жаждата да разкаже миналото си, криещо рой мрачни тайни. Син на благодорник от предреволюционна Франция, Лестат е изгнаник по кръв и убиец по душа. Получил дара на безсмъртието, той не може да устои на порива, който бе завладял и Луи в първата книга - да открие истината за произхода на вампирите, да се срещне с най-древните представители на расата си и да намери своето място в света... Загърнат в наметало от вълчи кожи, първите жертви на стихийния му бяс, Лестат сбира в себе си силата на животното, жестокостта на човека и мощта на вампира. Целият свят е сцена за кървавите му трагедии, а хората са статистите в стремлението му към вечността...

С образа на Лестат Ан Райс поема в
изцяло нова посока, вън от задънената улица на харизматичния, но пасивен Луи от първата книга. В тази и следващите части се изгражда нова, мрачна митология, смесваща класическия вампирски мит с древни легенди от недрата на времето.
Съдържание
Градският център
Събота вечер през двадесети век 1984... 7
Първоначалното възпитание и ранните приключения на вампира Лестат... 23
Първа част. Лелио изгрява... 24
Втора част. Наследството на Магнус... 74
Трета част. Предсмъртно причастие за маркизата... 141
Четвърта част. Децата на мрака... 193
.
.
Седма част. Древна магия. Древни мистерии... 337
Епилог. Интервю с вампир... 459
Дионисий в Сан Франциско 1984... 481
vog ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Тип
роман (не е посочено)
роман (не е указано)
Ripcho ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Издателска поредица
Библиотека „Магика“
Авторска серия
Вампирски хроники
№ в авторската серия
2
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Категория
···················· Фентъзи
Съдържание
Градският център
Събота вечер през двадесети век 1984... 7
Първоначалното възпитание и ранните приключения на вампира Лестат... 23
Първа част. Лелио изгрява... 24
Втора част. Наследството на Магнус... 74
Трета част. Предсмъртно причастие за маркизата... 141
Четвърта част. Децата на мрака... 193
.
.
Седма част. Древна магия. Древни мистерии... 337
Епилог. Интервю с вампир... 459
Дионисий в Сан Франциско 1984... 481
Градският център. Събота вечер през двайсети век. 1984 . . . 7
Първоначалното възпитание и ранните приключения на вампира лестат . . . 23
. . . Първа част. Лелио изгрява . . . 24
. . . . . . 1 . . . 24
. . . . . . 2 . . . 31
. . . . . . 3 . . . 41
. . . . . . 4 . . . 44
. . . . . . 5 . . . 50
. . . . . . 6 . . . 58
. . . . . . 7 . . . 62
. . . . . . 8 . . . 68
. . . Втора част. Наследството на Магнус . . . 74
. . . . . . 1 . . . 74
. . . . . . 2 . . . 78
. . . . . . 3 . . . 87
. . . . . . 4 . . . 91
. . . . . . 5 . . . 94
. . . . . . 6 . . . 100
. . . . . . 7 . . . 103
. . . . . . 8 . . . 106
. . . . . . 9 . . . 111
. . . . . . 10 . . . 115
. . . . . . 11 . . . 121
. . . . . . 12 . . . 125
. . . . . . 13 . . . 136
. . . Трета част. Предсмъртно причастие за маркизата . . . 141
. . . . . . 1 . . . 141
. . . . . . 2 . . . 149
. . . . . . 3 . . . 156
. . . . . . 4 . . . 164
. . . . . . 5 . . . 171
. . . . . . 6 . . . 175
. . . . . . 7 . . . 178
. . . . . . 8 . . . 181
. . . . . . 9 . . . 185
. . . Четвърта част. Децата на мрака . . . 193
. . . . . . 1 . . . 193
. . . . . . 2 . . . 199
. . . . . . 3 . . . 206
. . . . . . 4 . . . 217
. . . . . . 5 . . . 223
. . . . . . 6 . . . 235
. . . Пета част. Вампирът Арман . . . 252
. . . . . . 1 . . . 252
. . . . . . 2 . . . 258
. . . . . . 3. Историята на Арман . . . 269
. . . . . . 4 . . . 283
. . . . . . 5 . . . 294
. . . Шеста част. По дяволския път от Париж до Кайро . . . 298
. . . . . . 1 . . . 298
. . . . . . 2 . . . 306
. . . . . . 3 . . . 313
. . . . . . 4 . . . 325
. . . . . . 5 . . . 326
. . . . . . 6 . . . 331
. . . . . . 7 . . . 333
. . . Седма част. Древна магия, древни мистерии . . . 337
. . . . . . 1 . . . 337
. . . . . . 2 . . . 342
. . . . . . 3 . . . 345
. . . . . . 4 . . . 354
. . . . . . 5. Историята на Марий . . . 365
. . . . . . 6 . . . 372
. . . . . . 7 . . . 382
. . . . . . 8 . . . 387
. . . . . . 9 . . . 392
. . . . . . 10 . . . 402
. . . . . . 11 . . . 409
. . . . . . 12 . . . 416
. . . . . . 13 . . . 422
. . . . . . 14 . . . 429
. . . . . . 15 . . . 444
. . . . . . 16 . . . 450
. . . . . . 17 . . . 456
Епилог. Интервю с вампир . . . 459
. . . 1 . . . 460
. . . 2 . . . 471
Дионисий в Сан Франциско. 1985 . . . 481
. . . 1 . . . 482
. . . 2 . . . 496
. . . 3 . . . 509
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Съдържание
Градският център. Събота вечер през двайсети век. 1984 . . . 7
Първоначалното възпитание и ранните приключения на вампира лестат . . . 23
. . . Първа част. Лелио изгрява . . . 24
. . . . . . 1 . . . 24
. . . . . . 2 . . . 31
. . . . . . 3 . . . 41
. . . . . . 4 . . . 44
. . . . . . 5 . . . 50
. . . . . . 6 . . . 58
. . . . . . 7 . . . 62
. . . . . . 8 . . . 68
. . . Втора част. Наследството на Магнус . . . 74
. . . . . . 1 . . . 74
. . . . . . 2 . . . 78
. . . . . . 3 . . . 87
. . . . . . 4 . . . 91
. . . . . . 5 . . . 94
. . . . . . 6 . . . 100
. . . . . . 7 . . . 103
. . . . . . 8 . . . 106
. . . . . . 9 . . . 111
. . . . . . 10 . . . 115
. . . . . . 11 . . . 121
. . . . . . 12 . . . 125
. . . . . . 13 . . . 136
. . . Трета част. Предсмъртно причастие за маркизата . . . 141
. . . . . . 1 . . . 141
. . . . . . 2 . . . 149
. . . . . . 3 . . . 156
. . . . . . 4 . . . 164
. . . . . . 5 . . . 171
. . . . . . 6 . . . 175
. . . . . . 7 . . . 178
. . . . . . 8 . . . 181
. . . . . . 9 . . . 185
. . . Четвърта част. Децата на мрака . . . 193
. . . . . . 1 . . . 193
. . . . . . 2 . . . 199
. . . . . . 3 . . . 206
. . . . . . 4 . . . 217
. . . . . . 5 . . . 223
. . . . . . 6 . . . 235
. . . Пета част. Вампирът Арман . . . 252
. . . . . . 1 . . . 252
. . . . . . 2 . . . 258
. . . . . . 3. Историята на Арман . . . 269
. . . . . . 4 . . . 283
. . . . . . 5 . . . 294
. . . Шеста част. По дяволския път от Париж до Кайро . . . 298
. . . . . . 1 . . . 298
. . . . . . 2 . . . 306
. . . . . . 3 . . . 313
. . . . . . 4 . . . 325
. . . . . . 5 . . . 326
. . . . . . 6 . . . 331
. . . . . . 7 . . . 333
. . . Седма част. Древна магия, древни мистерии . . . 337
. . . . . . 1 . . . 337
. . . . . . 2 . . . 342
. . . . . . 3 . . . 345
. . . . . . 4 . . . 354
. . . . . . 5. Историята на Марий . . . 365
. . . . . . 6 . . . 372
. . . . . . 7 . . . 382
. . . . . . 8 . . . 387
. . . . . . 9 . . . 392
. . . . . . 10 . . . 402
. . . . . . 11 . . . 409
. . . . . . 12 . . . 416
. . . . . . 13 . . . 422
. . . . . . 14 . . . 429
. . . . . . 15 . . . 444
. . . . . . 16 . . . 450
. . . . . . 17 . . . 456
Епилог. Интервю с вампир . . . 459
. . . 1 . . . 460
. . . 2 . . . 471
Дионисий в Сан Франциско. 1985 . . . 481
. . . 1 . . . 482
. . . 2 . . . 496
. . . 3 . . . 509
Градският център. Събота вечер през двайсети век. 1984 . . . 7
Първоначалното възпитание и ранните приключения на вампира Лестат . . . 23
Първа част. Лелио изгрява . . . 24
Втора част. Наследството на Магнус . . . 74
Трета част. Предсмъртно причастие за маркизата . . . 141
Четвърта част. Децата на мрака . . . 193
Пета част. Вампирът Арман . . . 252
Шеста част. По дяволския път от Париж до Кайро . . . 298
Седма част. Древна магия, древни мистерии . . . 337
Епилог. Интервю с вампир . . . 459
Дионисий в Сан Франциско. 1985 . . . 481
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Поредност на изданието
1
първо
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Език, от който е преведено
ангийски
английски
УДК
820(73)-312.9
Излязла от печат
декември 2012
03.12.2012
Издател
Издателство „Изток-Запад“
Изток-Запад