Промени – Гневът на Ненагледна – Леонид Панасенко

NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Категория
·········· Фантастика
···················· Научна фантастика
ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
Агоп Мелконян
Агоп Мелконян (предговор)
Данни за печата
ДП "Георги Димитров" София
Държавна печатница "Георги Димитров", София
Формат
70/100/32
70х100/32