Промени – Извезани души – Меги Гювенал

cattiva2511 ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
Руми Мевляна
Брой страници
364
Подвързия
мека
Жанр
драма
Тип
роман
Националност
българска
Съдържание
Началото. Първите записки. От 70-те години на миналия век до 2003 г. . . . 4
Към Битлис. Бериван. Турция, 2003 г. . . . 8
Даровете. Мардин. Източна Турция, 2003 г. . . .11
Искендерун. Стъпка в Сирия. 2003 г. . . .15
Нуриш. Приготовления. Анкара, 2003 г. . . .21
Сватбата. Анкара, 2003 г. . . .27
Кападокия. Подарената вечност. 2003 г. . . . 32
Анкара, Улус. 2003 г. . . . 38
Напрежения. Кютахия. Излитане. 2003 — 2004 г. . . . 42
Настаняване. Татван, 2004 г. . . . 48
Алени камелии. Татван, 2004 г. . . . 54
Чистотата. Татван, 2004 г. . . . 60
Съзнания. Татван, 2004 — 2005 г. . . . 64
Съмненията Татван, 2005 г. . . . 69
Руси. Диарбакър. 2005 г. . . . 74
Сетива. Операцията. Мардин, Анкара 2005 г. . . . 79
Ирис 2005 г. . . . 84
Вулканът и поезията на Огъня 2006 г. . . . 93
Животопис на сълзите. Ахлат, 2006 г. . . . 100
Угризения и любов 2006 г. . . . 105
Тайнството. Доубеязид, 2006 г. . . . 113
Култът към огъня Ъдър, 2006 г. 120
Сенки, прах и цветя. Ъдър, 2006 г. . . . 125
Арарат 2006 г. . . . 131
Уроците на любовта. Живата пустош край езерото Ван, 2006 г. . . . 137
Да се родиш. Татван ,2006 г. . . . 144
Към изгрева. По пътя за Хасанкейф, 2006 г. . . . 151
Зората на Алмир. Хасанкейф, 2006 г. . . . 160
Даровете на тишината. Каракьой, 2006 г. . . . 167
Слънчевият зъкр. Сенки в полето, 2006 г. . . . 173
Шанлъ Урфа — градът на пророците, 2006 г.э179
Към Газиантеп, 2006 г. . . . 184
Гилгамеш дестанъ. Сладкодумният Аднан и вкусът на живота. Газиантеп, 2006 г. . . . 190
Златният Нарцис и вятърът на промяната. Газиантеп, 2006 г. . . . 196
Сълзи от обич. Прозренията. Газиантеп, 2006 г. . . . 203
Когато плодът е готов, черупката сама се разтваря. Газиантеп, 2006 г. . . . 210
Адана. Шахмеран — кралицата на змиите, и човекът, 2006 г. . . . 216
Магичният път на приказките. Михрима — сливането на слънцето и луната, и мирото от Козанския манастир. Адана, 2006 г. . . . 222
Преход назад към лъвовете на пророк Даниил. Мерсин, 2006 г. . . . 227
Седемте спящи. Адът и Раят. Мерсин, 2006 г. . . . 233
Любов по чехли. Другият Мерсин, 2006 г. . . . 238
Дерето на Шейтана и златният орел. Мерсин, 2006 г. . . . 245
Завесата на страха и раждането на южното слънце. Мерсин — Алания, 2006 г. . . . 250
Разлистена нежност. Алания, Махмутлара, 2006 г. . . . 255
Лаврови дръвчета, разходки и работа по никое време. Алания, 2006 г. . . . 261
Античните чудеса на Алания и топлото сърце на Сиде, 2006 г. . . . 267
Сиде, моя любов. 2006 г. . . . 272
Анталия, светът на Джузеппе. Лятото на 2006 г. . . . 277
Долината на пеперудите. Турция, 2006 г. . . . 282
Каш, Есмер Баба и Гората на елфите — Куршунлу шелалеси. Турция, 2006 г. . . . 286
Най-красивата нощ. Гората на елфите, 2006 г. . . . 291
Животът е розовият етер в сърцевината на розата, а смъртта е аленото кадифе по листицата ѝ. Назад , 2006 г. . . . 295
С Ирис на път. 2006 г. . . . 298
Самчик, светът на курманджи, 2006 г. . . . 301
Майка. Самчик, 2006 г. . . . 305
Вътрешни безредия, 2006 г. . . . 309
Кладенецът Ван, 2006 г. . . . 314
Отражения. Ван, 2006 г. . . . 320
Междинности. Татван, късната пролет на 2007 г. . . . 326
В тишината на хаоса. Татван — Кешан Август 2007 г. . . . 330
Странности. Детето Емел. Кешан, 2007–2008 г. . . . 335
Извън времето. Кешан, 2008 — 2010 г. . . . 340
Сълзите на Рила, Ефес и човешкото безсилие. На път, 2009 — 2010 г. . . . 345
Sen Gelmez Oldun… България, 2010 г. . . . 351
Съзерцанието на Любовта. Турция, 2011 г. . . . 356
Записът е непълен
1
Град на издателя
София
Редактор
Ганка Филиповска
Оформление
Сдружение „ХуЛите“
cattiva2511 ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Съдържание
Началото. Първите записки. От 70-те години на миналия век до 2003 г. . . . 4
Към Битлис. Бериван. Турция, 2003 г. . . . 8
Даровете. Мардин. Източна Турция, 2003 г. . . .11
Искендерун. Стъпка в Сирия. 2003 г. . . .15
Нуриш. Приготовления. Анкара, 2003 г. . . .21
Сватбата. Анкара, 2003 г. . . .27
Кападокия. Подарената вечност. 2003 г. . . . 32
Анкара, Улус. 2003 г. . . . 38
Напрежения. Кютахия. Излитане. 2003 — 2004 г. . . . 42
Настаняване. Татван, 2004 г. . . . 48
Алени камелии. Татван, 2004 г. . . . 54
Чистотата. Татван, 2004 г. . . . 60
Съзнания. Татван, 2004 — 2005 г. . . . 64
Съмненията Татван, 2005 г. . . . 69
Руси. Диарбакър. 2005 г. . . . 74
Сетива. Операцията. Мардин, Анкара 2005 г. . . . 79
Ирис 2005 г. . . . 84
Вулканът и поезията на Огъня 2006 г. . . . 93
Животопис на сълзите. Ахлат, 2006 г. . . . 100
Угризения и любов 2006 г. . . . 105
Тайнството. Доубеязид, 2006 г. . . . 113
Култът към огъня Ъдър, 2006 г. 120
Сенки, прах и цветя. Ъдър, 2006 г. . . . 125
Арарат 2006 г. . . . 131
Уроците на любовта. Живата пустош край езерото Ван, 2006 г. . . . 137
Да се родиш. Татван ,2006 г. . . . 144
Към изгрева. По пътя за Хасанкейф, 2006 г. . . . 151
Зората на Алмир. Хасанкейф, 2006 г. . . . 160
Даровете на тишината. Каракьой, 2006 г. . . . 167
Слънчевият зъкр. Сенки в полето, 2006 г. . . . 173
Шанлъ Урфа — градът на пророците, 2006 г.э179
Към Газиантеп, 2006 г. . . . 184
Гилгамеш дестанъ. Сладкодумният Аднан и вкусът на живота. Газиантеп, 2006 г. . . . 190
Златният Нарцис и вятърът на промяната. Газиантеп, 2006 г. . . . 196
Сълзи от обич. Прозренията. Газиантеп, 2006 г. . . . 203
Когато плодът е готов, черупката сама се разтваря. Газиантеп, 2006 г. . . . 210
Адана. Шахмеран — кралицата на змиите, и човекът, 2006 г. . . . 216
Магичният път на приказките. Михрима — сливането на слънцето и луната, и мирото от Козанския манастир. Адана, 2006 г. . . . 222
Преход назад към лъвовете на пророк Даниил. Мерсин, 2006 г. . . . 227
Седемте спящи. Адът и Раят. Мерсин, 2006 г. . . . 233
Любов по чехли. Другият Мерсин, 2006 г. . . . 238
Дерето на Шейтана и златният орел. Мерсин, 2006 г. . . . 245
Завесата на страха и раждането на южното слънце. Мерсин — Алания, 2006 г. . . . 250
Разлистена нежност. Алания, Махмутлара, 2006 г. . . . 255
Лаврови дръвчета, разходки и работа по никое време. Алания, 2006 г. . . . 261
Античните чудеса на Алания и топлото сърце на Сиде, 2006 г. . . . 267
Сиде, моя любов. 2006 г. . . . 272
Анталия, светът на Джузеппе. Лятото на 2006 г. . . . 277
Долината на пеперудите. Турция, 2006 г. . . . 282
Каш, Есмер Баба и Гората на елфите — Куршунлу шелалеси. Турция, 2006 г. . . . 286
Най-красивата нощ. Гората на елфите, 2006 г. . . . 291
Животът е розовият етер в сърцевината на розата, а смъртта е аленото кадифе по листицата ѝ. Назад , 2006 г. . . . 295
С Ирис на път. 2006 г. . . . 298
Самчик, светът на курманджи, 2006 г. . . . 301
Майка. Самчик, 2006 г. . . . 305
Вътрешни безредия, 2006 г. . . . 309
Кладенецът Ван, 2006 г. . . . 314
Отражения. Ван, 2006 г. . . . 320
Междинности. Татван, късната пролет на 2007 г. . . . 326
В тишината на хаоса. Татван — Кешан Август 2007 г. . . . 330
Странности. Детето Емел. Кешан, 2007–2008 г. . . . 335
Извън времето. Кешан, 2008 — 2010 г. . . . 340
Сълзите на Рила, Ефес и човешкото безсилие. На път, 2009 — 2010 г. . . . 345
Sen Gelmez Oldun… България, 2010 г. . . . 351
Съзерцанието на Любовта. Турция, 2011 г. . . . 356
Началото. Първите записки. От 70-те години на миналия век до 2003 г. . . . 4
Към Битлис. Бериван. Турция, 2003 г. . . . 8
Даровете. Мардин. Източна Турция, 2003 г. . . . 11
Искендерун. Стъпка в Сирия. 2003 г. . . . 15
Нуриш. Приготовления. Анкара, 2003 г. . . . 21
Сватбата. Анкара, 2003 г. . . . 27
Кападокия. Подарената вечност. 2003 г. . . . 32
Анкара, Улус. 2003 г. . . . 38
Напрежения. Кютахия. Излитане. 2003 — 2004 г. . . . 42
Настаняване. Татван, 2004 г. . . . 48
Алени камелии. Татван, 2004 г. . . . 54
Чистотата. Татван, 2004 г. . . . 60
Съзнания. Татван, 2004 — 2005 г. . . . 64
Съмненията Татван, 2005 г. . . . 69
Руси. Диарбакър. 2005 г. . . . 74
Сетива. Операцията. Мардин, Анкара 2005 г. . . . 79
Ирис 2005 г. . . . 84
Вулканът и поезията на Огъня 2006 г. . . . 93
Животопис на сълзите. Ахлат, 2006 г. . . . 100
Угризения и любов 2006 г. . . . 105
Тайнството. Доубеязид, 2006 г. . . . 113
Култът към огъня Ъдър, 2006 г. . . . 120
Сенки, прах и цветя. Ъдър, 2006 г. . . . 125
Арарат 2006 г. . . . 131
Уроците на любовта. Живата пустош край езерото Ван, 2006 г. . . . 137
Да се родиш. Татван ,2006 г. . . . 144
Към изгрева. По пътя за Хасанкейф, 2006 г. . . . 151
Зората на Алмир. Хасанкейф, 2006 г. . . . 160
Даровете на тишината. Каракьой, 2006 г. . . . 167
Слънчевият зъкр. Сенки в полето, 2006 г. . . . 173
Шанлъ Урфа — градът на пророците, 2006 г. . . . 179
Към Газиантеп, 2006 г. . . . 184
Гилгамеш дестанъ. Сладкодумният Аднан и вкусът на живота. Газиантеп, 2006 г. . . . 190
Златният Нарцис и вятърът на промяната. Газиантеп, 2006 г. . . . 196
Сълзи от обич. Прозренията. Газиантеп, 2006 г. . . . 203
Когато плодът е готов, черупката сама се разтваря. Газиантеп, 2006 г. . . . 210
Адана. Шахмеран — кралицата на змиите, и човекът, 2006 г. . . . 216
Магичният път на приказките. Михрима — сливането на слънцето и луната, и мирото от Козанския манастир. Адана, 2006 г. . . . 222
Преход назад към лъвовете на пророк Даниил. Мерсин, 2006 г. . . . 227
Седемте спящи. Адът и Раят. Мерсин, 2006 г. . . . 233
Любов по чехли. Другият Мерсин, 2006 г. . . . 238
Дерето на Шейтана и златният орел. Мерсин, 2006 г. . . . 245
Завесата на страха и раждането на южното слънце. Мерсин — Алания, 2006 г. . . . 250
Разлистена нежност. Алания, Махмутлара, 2006 г. . . . 255
Лаврови дръвчета, разходки и работа по никое време. Алания, 2006 г. . . . 261
Античните чудеса на Алания и топлото сърце на Сиде, 2006 г. . . . 267
Сиде, моя любов. 2006 г. . . . 272
Анталия, светът на Джузеппе. Лятото на 2006 г. . . . 277
Долината на пеперудите. Турция, 2006 г. . . . 282
Каш, Есмер Баба и Гората на елфите — Куршунлу шелалеси. Турция, 2006 г. . . . 286
Най-красивата нощ. Гората на елфите, 2006 г. . . . 291
Животът е розовият етер в сърцевината на розата, а смъртта е аленото кадифе по листицата ѝ. Назад , 2006 г. . . . 295
С Ирис на път. 2006 г. . . . 298
Самчик, светът на курманджи, 2006 г. . . . 301
Майка. Самчик, 2006 г. . . . 305
Вътрешни безредия, 2006 г. . . . 309
Кладенецът Ван, 2006 г. . . . 314
Отражения. Ван, 2006 г. . . . 320
Междинности. Татван, късната пролет на 2007 г. . . . 326
В тишината на хаоса. Татван — Кешан Август 2007 г. . . . 330
Странности. Детето Емел. Кешан, 2007–2008 г. . . . 335
Извън времето. Кешан, 2008 — 2010 г. . . . 340
Сълзите на Рила, Ефес и човешкото безсилие. На път, 2009 — 2010 г. . . . 345
Sen Gelmez Oldun… България, 2010 г. . . . 351
Съзерцанието на Любовта. Турция, 2011 г. . . . 356
cattiva2511 ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Източници
http://bnr.bg/plovdiv/post/100393864/premiera-na-izvezani-dushi-na-megi-guvenal-v-kulturniya-centyr-na-radio-plovdiv
cattiva2511 ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Съдържание
Началото. Първите записки. От 70-те години на миналия век до 2003 г. . . . 4
Към Битлис. Бериван. Турция, 2003 г. . . . 8
Даровете. Мардин. Източна Турция, 2003 г. . . . 11
Искендерун. Стъпка в Сирия. 2003 г. . . . 15
Нуриш. Приготовления. Анкара, 2003 г. . . . 21
Сватбата. Анкара, 2003 г. . . . 27
Кападокия. Подарената вечност. 2003 г. . . . 32
Анкара, Улус. 2003 г. . . . 38
Напрежения. Кютахия. Излитане. 2003 — 2004 г. . . . 42
Настаняване. Татван, 2004 г. . . . 48
Алени камелии. Татван, 2004 г. . . . 54
Чистотата. Татван, 2004 г. . . . 60
Съзнания. Татван, 2004 — 2005 г. . . . 64
Съмненията Татван, 2005 г. . . . 69
Руси. Диарбакър. 2005 г. . . . 74
Сетива. Операцията. Мардин, Анкара 2005 г. . . . 79
Ирис 2005 г. . . . 84
Вулканът и поезията на Огъня 2006 г. . . . 93
Животопис на сълзите. Ахлат, 2006 г. . . . 100
Угризения и любов 2006 г. . . . 105
Тайнството. Доубеязид, 2006 г. . . . 113
Култът към огъня Ъдър, 2006 г. . . . 120
Сенки, прах и цветя. Ъдър, 2006 г. . . . 125
Арарат 2006 г. . . . 131
Уроците на любовта. Живата пустош край езерото Ван, 2006 г. . . . 137
Да се родиш. Татван ,2006 г. . . . 144
Към изгрева. По пътя за Хасанкейф, 2006 г. . . . 151
Зората на Алмир. Хасанкейф, 2006 г. . . . 160
Даровете на тишината. Каракьой, 2006 г. . . . 167
Слънчевият зъкр. Сенки в полето, 2006 г. . . . 173
Шанлъ Урфа — градът на пророците, 2006 г. . . . 179
Към Газиантеп, 2006 г. . . . 184
Гилгамеш дестанъ. Сладкодумният Аднан и вкусът на живота. Газиантеп, 2006 г. . . . 190
Златният Нарцис и вятърът на промяната. Газиантеп, 2006 г. . . . 196
Сълзи от обич. Прозренията. Газиантеп, 2006 г. . . . 203
Когато плодът е готов, черупката сама се разтваря. Газиантеп, 2006 г. . . . 210
Адана. Шахмеран — кралицата на змиите, и човекът, 2006 г. . . . 216
Магичният път на приказките. Михрима — сливането на слънцето и луната, и мирото от Козанския манастир. Адана, 2006 г. . . . 222
Преход назад към лъвовете на пророк Даниил. Мерсин, 2006 г. . . . 227
Седемте спящи. Адът и Раят. Мерсин, 2006 г. . . . 233
Любов по чехли. Другият Мерсин, 2006 г. . . . 238
Дерето на Шейтана и златният орел. Мерсин, 2006 г. . . . 245
Завесата на страха и раждането на южното слънце. Мерсин — Алания, 2006 г. . . . 250
Разлистена нежност. Алания, Махмутлара, 2006 г. . . . 255
Лаврови дръвчета, разходки и работа по никое време. Алания, 2006 г. . . . 261
Античните чудеса на Алания и топлото сърце на Сиде, 2006 г. . . . 267
Сиде, моя любов. 2006 г. . . . 272
Анталия, светът на Джузеппе. Лятото на 2006 г. . . . 277
Долината на пеперудите. Турция, 2006 г. . . . 282
Каш, Есмер Баба и Гората на елфите — Куршунлу шелалеси. Турция, 2006 г. . . . 286
Най-красивата нощ. Гората на елфите, 2006 г. . . . 291
Животът е розовият етер в сърцевината на розата, а смъртта е аленото кадифе по листицата ѝ. Назад , 2006 г. . . . 295
С Ирис на път. 2006 г. . . . 298
Самчик, светът на курманджи, 2006 г. . . . 301
Майка. Самчик, 2006 г. . . . 305
Вътрешни безредия, 2006 г. . . . 309
Кладенецът Ван, 2006 г. . . . 314
Отражения. Ван, 2006 г. . . . 320
Междинности. Татван, късната пролет на 2007 г. . . . 326
В тишината на хаоса. Татван — Кешан Август 2007 г. . . . 330
Странности. Детето Емел. Кешан, 2007–2008 г. . . . 335
Извън времето. Кешан, 2008 — 2010 г. . . . 340
Сълзите на Рила, Ефес и човешкото безсилие. На път, 2009 — 2010 г. . . . 345
Sen Gelmez Oldun… България, 2010 г. . . . 351
Съзерцанието на Любовта. Турция, 2011 г. . . . 356
Началото. Първите записки. От 70-те години на миналия век до 2003 г. . . . 4
Към Битлис. Бериван. Турция, 2003 г. . . . 8
Даровете. Мардин. Източна Турция, 2003 г. . . . 11
Искендерун. Стъпка в Сирия. 2003 г. . . . 15
Нуриш. Приготовления. Анкара, 2003 г. . . . 21
Сватбата. Анкара, 2003 г. . . . 27
Кападокия. Подарената вечност. 2003 г. . . . 32
Анкара, Улус. 2003 г. . . . 38
Напрежения. Кютахия. Излитане. 2003 — 2004 г. . . . 42
Настаняване. Татван, 2004 г. . . . 48
Алени камелии. Татван, 2004 г. . . . 54
Чистотата. Татван, 2004 г. . . . 60
Съзнания. Татван, 2004 — 2005 г. . . . 64
Съмненията Татван, 2005 г. . . . 69
Руси. Диарбакър. 2005 г. . . . 74
Сетива. Операцията. Мардин, Анкара 2005 г. . . . 79
Ирис 2005 г. . . . 84
Вулканът и поезията на Огъня 2006 г. . . . 93
Животопис на сълзите. Ахлат, 2006 г. . . . 100
Угризения и любов 2006 г. . . . 105
Тайнството. Доубеязид, 2006 г. . . . 113
Култът към огъня Ъдър, 2006 г. . . . 120
Сенки, прах и цветя. Ъдър, 2006 г. . . . 125
Арарат 2006 г. . . . 131
Уроците на любовта. Живата пустош край езерото Ван, 2006 г. . . . 137
Да се родиш. Татван ,2006 г. . . . 144
Към изгрева. По пътя за Хасанкейф, 2006 г. . . . 151
Зората на Алмир. Хасанкейф, 2006 г. . . . 160
Даровете на тишината. Каракьой, 2006 г. . . . 167
Слънчевият зъкр. Сенки в полето, 2006 г. . . . 173
Шанлъ Урфа — градът на пророците, 2006 г. . . . 179
Към Газиантеп, 2006 г. . . . 184
Гилгамеш дестанъ. Сладкодумният Аднан и вкусът на живота. Газиантеп, 2006 г. . . . 190
Златният Нарцис и вятърът на промяната. Газиантеп, 2006 г. . . . 196
Сълзи от обич. Прозренията. Газиантеп, 2006 г. . . . 203
Когато плодът е готов, черупката сама се разтваря. Газиантеп, 2006 г. . . . 210
Адана. Шахмеран — кралицата на змиите, и човекът, 2006 г. . . . 216
Магичният път на приказките. Михрима — сливането на слънцето и луната, и мирото от Козанския манастир. Адана, 2006 г. . . . 222
Преход назад към лъвовете на пророк Даниил. Мерсин, 2006 г. . . . 227
Седемте спящи. Адът и Раят. Мерсин, 2006 г. . . . 233
Любов по чехли. Другият Мерсин, 2006 г. . . . 238
Дерето на Шейтана и златният орел. Мерсин, 2006 г. . . . 245
Завесата на страха и раждането на южното слънце. Мерсин — Алания, 2006 г. . . . 250
Разлистена нежност. Алания, Махмутлара, 2006 г. . . . 255
Лаврови дръвчета, разходки и работа по никое време. Алания, 2006 г. . . . 261
Античните чудеса на Алания и топлото сърце на Сиде, 2006 г. . . . 267
Сиде, моя любов. 2006 г. . . . 272
Анталия, светът на Джузеппе. Лятото на 2006 г. . . . 277
Долината на пеперудите. Турция, 2006 г. . . . 282
Каш, Есмер Баба и Гората на елфите — Куршунлу шелалеси. Турция, 2006 г. . . . 286
Най-красивата нощ. Гората на елфите, 2006 г. . . . 291
Животът е розовият етер в сърцевината на розата, а смъртта е аленото кадифе по листицата ѝ. Назад , 2006 г. . . . 295
С Ирис на път. 2006 г. . . . 298
Самчик, светът на курманджи, 2006 г. . . . 301
Майка. Самчик, 2006 г. . . . 305
Вътрешни безредия, 2006 г. . . . 309
Кладенецът Ван, 2006 г. . . . 314
Отражения. Ван, 2006 г. . . . 320
Междинности. Татван, късната пролет на 2007 г. . . . 326
В тишината на хаоса. Татван — Кешан Август 2007 г. . . . 330
Странности. Детето Емел. Кешан, 2007–2008 г. . . . 335
Извън времето. Кешан, 2008 — 2010 г. . . . 340
Сълзите на Рила, Ефес и човешкото безсилие. На път, 2009 — 2010 г. . . . 345
Sen Gelmez Oldun… България, 2010 г. . . . 351
Съзерцанието на Любовта. Турция, 2011 г. . . . 356
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в Моята библиотека
8445